Sisäkatto: tuoreimmat

Kaupungintalon kattomaalaukset vaarassa

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjauksessa on tullut esiin yllätyksiä. Suojellun arvorakennuksen perustukset vaativat ennalta arvioitua vankempaa tukemista. Myös välipohjan rakenteet ovat arvioitua huonommassa kunnossa. Kaupunki on hakenut ELY-keskukselta poikkeuslupaa välipohjien purkamiseen. Mikäli rakenteita ja kannattajia joudutaan poistamaan, uhkana on, että samalla katoavat myös sisäkattojen kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kattomaalaukset.

kulttuuri