Harrastekirjat: tuoreimmat

Ikäpäiväkirjojen avulla tutkitaan sukupolvien välistä solidaarisuutta

Vanhustyön keskusliitto tutkii ikäryhmien välistä kanssakäymistä. Uuden hankkeen tarkoitus on edistää iäkkäiden ihmisten hyvinvointia lisäämällä sukupolvien välisiä suhteita. Yhtenä tutkimusmenetelmänä käytetään ikäpäiväkirjaa. Elämänkulku ja ikäpolvet -hanke toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuella ja siinä on mukana useita yhteistyökumppaneita, muun muassa Jyväskylän yliopisto.

Kotimaa