Turvallisuustutkimus: tuoreimmat

Yli 30 prosenttia helsinkiläisistä kokee turvallisuuden heikentyneen – viikonloppuillat pelottavat vieraskielisiä kantaväestöä enemmän

70 prosenttia vieraskielisistä kokee alueensa viikonloppuiltaisin turvalliseksi tai melko turvalliseksi, kun taas kantaväestöstä näin kokee 87,2 prosenttia. Miehet kokevat oman asuinalueensa myöhään viikonloppuiltaisin hieman turvattomammaksi kuin edellisellä tutkimuskierroksella. Joukkoliikennevälineissä turvallisuuden tunne on lisääntynyt kolmen vuoden takaisista tutkimuksista.

vieras kieli