Neuvostomiehitys: tuoreimmat

Saavatko Viro ja Venäjä rajasopimuksen aikaiseksi?

EU:n jäsenmaista Viro on ainoa Venäjän naapurivaltio, joka ei ole päässyt Venäjän kanssa sopimukseen yhteisestä rajalinjasta. Tunnusteluissa pyritään pääsemään yksimielisyyteen maarajasta. Molemmat maat luopunevat pienistä maa-alueista. Kaakkois-Virossa elävä pieni suomensukuinen setukansa toivoo, että rajasopimusneuvotteluissa otettaisiin esille myös rajan takaisen Petserinmaan kysymys. Kasvattaako Venäjän käynnistämä muuttokampanja setujen määrää Petserinmaalla?

Ulkomaat