Mining Group Limited: tuoreimmat

Ympäristöministeriö myönsi Viiankiaavan malminetsintäluvan puutteellisin tiedoin

Ympäristöministeriö myöntää tehneensä Viiankiaapa-päätöksensä kesällä 2012 puutteellisin tiedoin. Ympäristöministeriö toteaa vastineessaan Korkeimmalle hallinto-oikeudelle, että Sakatti Mining Oy:lle myönnetty malminetsinnän jatkolupapäätös Viiankiaavan soidensuojelu- ja Natura-alueelle on tehty puutteellisin tiedoin ja pyytää palauttamaan lupapäätöksen uudelleen valmisteltavaksi.

Kotimaa