Jukajärvi, Ruokolahti: tuoreimmat

Jukajoen kylävetoinen vesiensuojelumalli ratkaisu Talvivaaran ongelmiin?

Pohjois-Karjalassa aloitellaan kylävetoista laajaa vesiensuojeluhanketta, josta voi löytyä ratkaisu myös Talvivaaran kaivoksen aiheuttamiin ympäristöongelmiin. Niin sanotussa Jukajoen mallissa kylät, viranomaiset, yritykset ja valtio ryhtyvät yhdessä keskustelemaan siitä, miten maata ja vettä alueella käytetään niin, että kalakuolemista kärsineen happaman Jukajoen ja sen yläpuolisen Jukajärven tila paranee.

luonto