Älykäs energiaverkko: tuoreimmat

Sami Luste: Jotain mätää ja sen mahdollisuudet

Biokaasutekniikka on yksi monista tavoista tuottaa energiaa jätteistä. Mikkelin ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian laitoksen tutkimuspäällikkö Sami Luste pohtii sen käyttöä kolumnissaan. Tekniikan avulla voidaan käsitellä maatuvien jätteiden virtoja, tuottaa energiaa sisältävää biokaasua ja ottaa talteen ravinteita. Biokaasutekniikka myös vähentää kasvihuonekaasupäästöjä verraten siihen, että mädäntyvä aines päätyisi kaatopaikoille tai komposteihin.

tiede