Osastonhoitajat: tuoreimmat

Odottavat äidit vähentäneet neuvolakäyntejä Keski-Suomessa – perhevalmennusta  halutaan kehittää

Odottavat äidit ovat neuvoloiden mukaan edelleen tyytyväisiä saamaansa palveluun äitiysneuvoloissa. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen uusi suositus vähentää neuvolakäyntejä niiltä, joiden raskaus sujuu normaalisti. Muutoksella haluttiin taata entistä enemmän käyntejä niille, jotka tarvitsevat raskautensa aikana enemmän tukea. Näin näyttääkin Ylen tekemän neuvolakyselyn mukaan käyneen myös Keski-Suomessa.

lastenneuvolat