Morfiinijohdokset: tuoreimmat

Muuntohuumeet eivät syrjäytä Subutexia – "Sillä on vakiintunut käyttäjäkunta, joista monet eivät edes muuntohuumeisiin koskisi"

Huumemyrkytyskuolemat ovat lisääntyneet viime vuosina jyrkästi, samalla kun opioidiriippuvaisten määrä on kasvanut. Korvaushoidoissa käytettävä buprenorfiini on kuitenkin myös yleisin katukaupassa laittomasti myytävä huumausaine ja tärkein myrkytyskuolemien aiheuttaja. Vaikka uusia muuntohuumeita on helposti saatavilla netin kautta, ne eivät ole syrjäyttäneet Suomen yleisimmin käytettyä huumausainetta eli Subutexia.

Kotimaa