Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO): tuoreimmat

Suomi ei ole saamassa lisäaikaa Itämeren tiukoille päästövaatimuksille

Suomen vaatimukset lisäajasta Itämerellä käytettävien alusten tiukoista päästörajoista eivät ole saamassa vastakaikua EU:ssa. Direktiivin säätäminen parlamentissa alkaa komission esityksen mukaisesti siitä, että Itämerellä liikennöivien alusten pitää käyttää nykyisestä selvästi puhtaampaa polttoainetta reilun kolmen vuoden kuluttua. Merenkululle aiheutuvien kustannusten takia Suomi on hakenut vaatimuksiin lykkäystä.

luonto