Organisaatiorakenne (rakenne (ominaisuudet), yhteiskunnalliset ilmiöt)