Lämpöarvo: tuoreimmat

Biojäte menee hukkaan jätteenpolttolaitoksissa – märkä jäte syö lämpöarvoa

Viime vuosina rakennetuissa jätteenpolttolaitoksissa palaa sekajätteen seassa valtava määrä biojätettä. Märkä biojäte taas heikentää poltetun jätteen lämpöarvoa. Mustasaareen pari vuotta sitten valmistuneessa jätteenpolttolaitoksessa palaa biojätettä kaksi kertaa enemmän kuin samalla tontilla toimiva mädätyslaitos sitä käsittelee. Yksi syy tilanteeseen on se, ettei biojätettä lajitella tai edes kerätä kaikilla alueilla erikseen.

ilmiöt