Lapin paikallisiin kiistoihin sovittelukoulutusta Lapin yliopistossa

Kurssille haetaan ihmisiä, jotka jo nyt toimivat rauhanrakentajina yhteisöissään.

Kriisit ja konfliktit
Antti Pentikäinen
Sovitteluopintojen opettajana toimii Uskonnollisten ja perinteisten rauhanvälittäjien verkoston toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen.Yle

Lapin yliopistossa alkaa ensi kuussa sovitteluopinnot. Tavoitteena on saada yhteisöjen sisältä ihmisiä sovittelemaan yhteisöjen sisäisiä ja välisiä paikallisia konflikteja. Kurssille halutaan jo nyt rauhanrakentajina yhteisöissään toimivia ihmisiä.

– Tosiasia on se, että yleensä yhteisöjen sisällä on ihmisiä, jotka jo ovat sovintotyötä tehneet, sanoo kurssin opettajana toimiva Uskonnollisten ja perinteisten rauhanvälittäjien verkoston toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen.

Jotta sovitteluun ylipäätään saadaan todelliset osapuolet edustetuiksi, kurssilla toteutetaan konfliktikartoitusta.

– Konfliktikartan avulla pyritään ensin ymmärtämään minkä tyyppinen konflikti on, ketkä ovat sen osapuolet, ja näkemään onko ylipäätään mahdollista löytää ratkaisu kiistaan.

Ihmisen ytimessä

Pentikäisen mukaan kansainvälisesti on opittu, että esimerkiksi vain valtion ja yhteisön välinen prosessi ei usein johda käytännön tasolla riittävän kattavaan sovintoon. Konflikteissa on kyse todella pitkistä ja syvistä ihmisen ytimeen menevistä asioista, muistuttaa Pentikäinen.

Kun sovittelua tekevät paikalliset itse, he ymmärtävät tilanteen paremmin ja voivat soveltaa paikallisesti toimivia tapoja.

– Epäoikeudenmukaisuuden tunteesta irrottautuminen vaatii kuitenkin sitä, että muutoinkin asiat menevät parempaan suuntaan. Silloin on oikea aika etsiä sopua myös paikallisiin kiistoihin. Silloin voi löytyä apua niihin asioihin, jotka tuntuvat arjessa raskaimmilta, sanoo Pentikäinen.

Kurssin järjestäjät toivovat, että opintojen myötä pohjoiseen syntyy pysyvää sovitteluosaamista.

Yhteistyötä

Sovittelukoulutuksen järjestävät yhteistyönä Lapin oikeustieteiden tiedekunta, Oulun yliopiston Giellagas-instituutti ja Saamelaisalueen koulutuskeskus.

Opetusta suunnittelee Uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden rauhanverkosto, jonka palveluksessa Pentikäinen toimii kolmen vuoden ajan New Yorkissa. YK:n apulaissihteeri Adama Dieng pyysi joulukuussa Pentikäisen neuvonantajakseen. Sopimuksen loputtua Pentikäisen on määrä palata takaisin työhönsä Kirkon ulkomaanavun toiminnajohtajaksi.

Ei pelkästään akateemisille

Ilmoittautumisaika sovitteluopintoihin päättyy 22.1. Sovitteluopintoihin voivat hakea kaikki yliopiston opiskelijat, jatko-opiskelijat sekä saamelais- ja paikallisyhteisöjen toimijat. Akateemiset opinnot eivät ole edellytys osallistua kurssille.

Käytännönläheinen opetus alkaa helmikuussa ja päättyy elokuussa. Lähiopetus järjestetään Rovaniemellä ja Inarissa. Kurssikokonaisuus koostuu kolmesta viiden opintopisteen kurssista.

Sovitteluopintojen erityisenä huomiona ovat kulttuuriin, identiteettiin, maankäyttöön ja elinkeinoihin liittyvät konfliktit pohjoisissa oloissa sekä lainsäädännön aiheuttamat ristiriidat saamelaisten asemaan.