Kuinka kauan pitää odottaa lonkkaleikkausta? Sairaanhoitopiiri otti käyttöön jatkuvasti päivittyvän jonomittarin

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on ottanut käyttöön netissä toimivan mittarin, josta näkee joka hetki, kauanko jonotus erikoissairaanhoitoon keskimäärin kestää.

Terveydenhoidon jonotusaika
Jonomittari Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin nettisivuilla
eOdotus-mittari vilkkuu vihreänä, jos mediaaniajan tavoite täyttyy, ja keltaisena sen jälkeen aina kolmen kuukauden (90 päivän) rajaan asti. Jos kolmen kuukauden raja ylittyy, mittari muuttuu punaiseksi.Kuvakaappaus Kanta-Hämeen keskussairaalan jonomittarista

Erikoissairaanhoitoa tarvitsevat tai leikkausta odottavat näkevät nyt reaaliaikaisesti hoitojonojen pituuden Kanta-Hämeessä. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on ottanut netissä käyttöön jonomittarin (siirryt toiseen palveluun), jota klikkaamalla asiakas näkee, kuinka monta päivää vaikkapa sisätautien poliklinikalle tai lonkkaleikkaukseen täytyy odottaa.

Luku on mediaani, eli se ei kuvaa ääripäitä eikä keskiarvoa, vaan sitä, millainen odotusaika valtaosalle jonottajista on.

Sairaanhoitopiirien sekä sosiaali- ja terveysyhtymien on jo aiemminkin pitänyt julkaista tiedot jonotilanteestaan, jotta kuka tahansa voi nähdä, toteutuuko niin kutsuttu hoitotakuu. Sairaanhoitopiirien on ilmoitettava, pääseekö hoitoon tai leikkaukseen lain vaatimassa ajassa eli kolmessa tai kuudessa kuukaudessa.

Kanta-Hämeen järjestelmässä on uutta se, että jonomittari päivittyy jatkuvasti ja sitä voi tarkastella netissä kaiken aikaa.

Sairaalan valinta helpottuu

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Juvonen korostaa, että nopea pääsy hoitoon on sairaanhoitopiirille tärkeää ja osa hyvää asiakaspalvelua.

Toisaalta julkisen erikoissairaanhoidon jonotilanteet kiinnostavat asiakkaita yhä enemmän, kun vapaus valita hoitopaikka laajenee entisestään myös yksityisessä terveydenhuollossa. Jo nykyisin erikoissairaanhoitoon voi hakeutua myös muihin kuin kotimaakunnan yliopisto- ja keskussairaaloihin.

– Jos potilaat joutuvat pitkään odottamaan, he alkavat katsoa naapurimaakuntiin päin. Liian pitkä odotusaika johtaa siihen, ettei sen (sairaalan) palveluja haluta käyttää, Juvonen arvioi.

Kanta-Häme haluaa myös haastaa muita sairaanhoitopiirejä ponnistelemaan hoitojonojen lyhentämisen puolesta.

"Edullinen ja helppo"

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajan Hannu Juvosen mukaan jonomittarin tekninen toteuttaminen eli tietojen siirtäminen omista järjestelmistä toiseen ei ollut vaikeaa.

– Se oli toteutettavissa edullisesti ja helposti. Enemmän se vaatii tahtoa, hän toteaa.

Juvonen ounasteleekin, että vastaava jonomittari tullaan ottamaan käyttöön pian myös joissakin muissa sairaaloissa.