Näin tehtiin Ylen kysely ilmastonmuutoksesta

Ylen kysymyksiin vastasi yli 1 000 eri-ikäistä suomalaista eri puolilta maata.

Yleistä

Kuka vastasi?

Yle tilasi kyselyn Taloustutkimukselta. Tutkimukseen haastateltiin 1 117:ää ihmistä internetpaneelissa 7.–13. joulukuuta vuonna 2017. Otos painotettiin edustamaan Suomen aikuisväestöä (pois lukien Ahvenanmaa) iän, sukupuolen ja asuinpaikan perusteella. Virhemarginaali tutkimuksessa on noin 2,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Ilmastonmuutos ongelmana

Vastaajalta kysyttiin muun muassa, mikä kuvastaa parhaiten hänen käsitystään ilmastonmuutoksesta. Vastaajalle annettiin neljä vaihtoehtoa jatkaa lausetta "Ilmastonmuutos on... ". Vaihtoehdot olivat "erittäin vakava ongelma", "melko vakava ongelma", "vähäinen ongelma", "ei ongelma lainkaan".

Vastausten painottumisesta Yle kertoi tässä uutisjutussa.

Suomalaisten omat teot viime vuoden aikana

Vastaajalta kysyttiin esimerkiksi myös, onko hän "tehnyt viimeisen 12 kuukauden aikana valintoja, joilla on pyrkinyt vähentämään ilmastonmuutosta". Vastausvaihtoehdot olivat "paljon", "jonkin verran" ja "ei lainkaan".

Miesvastaajista paljon ilmastovalintoja kertoi tehneensä runsas 10 prosenttia, jonkin verran liki 67 prosenttia ja ei lainkaan 23 prosenttia. Naisista paljon ilmastovalintoja kertoi tehneensä runsas 21 prosenttia, jonkin verran runsas 69 prosenttia ja ei lainkaan lähes 10 prosenttia.

Näistä arjen valinnoista Yle kertoi tässä tv-uutisjutussa sekä tämän henkilöhaastattelun yhteydessä.

Mielipiteet omien toimien tärkeydestä

Vastaajalta kysyttiin myös mielipidettä neljästä väittämästä, jotka koskivat tiettyjä ilmastonmuutokseen yhdistettyjä arjen tekoja.

  • Minun pitää lajitella jätteet ja kierrättää materiaaleja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi
  • Minun pitää vähentää lentomatkailua ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi
  • Minun pitää vähentää yksityisautoilua ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi
  • Minun pitää vähentää lihansyöntiä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Vastaaja valitsi jokaisen väittämän kohdalla yhden seuraavista mielipiteistä: "Täysin samaa mieltä", "osittain samaa mieltä", "ei samaa eikä eri mieltä", "osittain eri mieltä", "täysin eri mieltä".

Näistä esimerkkiteoista Yle kertoi yllä mainituissa lähetysjutussa ja artikkelissa.