Lapsiasiavaltuutettu: Lasten kanssa työskentelevien rikostausta olisi voitava tarkistaa säännöllisesti

Laki suojaa lapsia aikuisten tekemältä seksuaaliselta hyväksikäytöltä, väkivallalta ja huumeilta kouluissa sekä harrastuksissa. Järjestelmä ei kuitenkaan ole täysin aukoton.

rikosrekisterit
Koululuokan oppitunti.
Mostphotos

Väitteet turkulaiskouluissa 1990-luvulla tapahtuneista opettajien tekemistä ahdisteluista ovat tuoneet esiin huolen lasten nykyisestä tilanteesta kouluissa ja harrastuksissa.

Laki on velvoittanut työnantajan selvittämään lasten kanssa työskentelevien rikostaustan vuoden 2003 alusta alkaen. Lasten kanssa tehtävään työhön valittu henkilö selvittää rikostaustansa työnantajalle itse hankkimallaan rikostaustaotteella.

Tavoitteena on suojata lapsia seksuaaliselta hyväksikäytöltä, väkivallalta ja huumausaineilta.

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan mielestä rikostaustan selvittämistä koskeva lainsäädäntö vahvistaa lapsen oikeuksia, mutta sääntelyssä on puutteita.

– Lainsäädäntöön tulisi sisällyttää mahdollisuus tarkistaa rikostausta säännöllisin väliajoin, Kurttila sanoo.

Rikostaustaote on voimassa kuusi kuukautta. Jos henkilö saa työpaikan saatuaan tuomion, joka näkyisi rikostaustaotteessa, ei työnantaja saa siitä tietää ainakaan oikeusrekisterikeskuksen kautta.

– Vaikka työnantaja saisi jotain kautta epäilyn, että työntekijällä on jotain rötöstelyä, niin me emme voi mitään otetta siinä antaa. Ne ovat sitten toiset instanssit, sanoo rekisteriasiantuntija Joel Rouvinen oikeusrekisterikeskuksesta.

Otemerkinnät vain rikoksista, joilla on merkitystä

Rekisteriasiantuntija Joel Rouvinen muistuttaa, että rikostaustaote ei kerro koko totuutta.

– Se kertoo vain sen, onko henkilö jäänyt kiinni ja saanut tuomion. Tämä ei ole mikään aukoton keino, Rouvinen sanoo.

Rikostaustaotteeseen merkitään ainoastaan ne rikosrekisteriin sisältyvät tiedot, joilla on arvioitu olevan merkitystä, kun työskennellään lasten kanssa. Tällaisia ovat tiedot henkilön tuomioista tietyistä lapseen kohdistuvista rikoksista, seksuaalirikoksista, väkivaltarikoksista, vapauteen kohdistuvista rikoksista tai huumausainerikoksista.

Jos tuomioita näistä rikoksista ei ole, on rikostaustaote puhdas.

Merkintä rikostaustaotteella ei lain mukaan ole este lasten parissa työskentelemiseen.

Joel Rouvinen

Otteesta ei pääsääntöisesti ilmene lainkaan tietoja muista rikoksista, mutta poikkeuksiakin on.

– Jos henkilö on saanut esimerkiksi yhdistelmätuomion vaikkapa törkeästä huumausainerikoksesta ja rattijuopumuksesta, niin ne näkyvät molemmat otteessa, sanoo Rouvinen.

Soveltuvuuden työhön päättää työnantaja

Rikosrekisterissä oleva merkintä ei merkitse sitä, ettei työsopimusta voida tehdä. Työnhakijan soveltuvuus jää aina sopimuksen tekemisestä päättävän työnantajan tai viranomaisen harkintaan.

– Kokonaisharkinta on aina työnantajalla. Merkintä rikostaustaotteella ei lain mukaan ole este lasten parissa työskentelemiseen, Joel Rouvinen sanoo.

Oikeusrekisterikeskuksen rekisteriasiantuntija Joel Rouvinen ei osaa arvioida moniko on saanut työ- tai opiskelupaikan rikostaustastaan huolimatta.

– Meillä ei ole siitä tietoa. Me emme sitä kysele, Rouvinen sanoo.

Työnantajalla on oikeus arvioida, onko henkilö muuttunut tuomionsa jälkeen, ja onko hän kelvollinen toimimaan lasten kanssa. Rouvisen mukaan asiaa painotettiin jo lakia valmisteltaessa.

– Todettiin, että varsinkin seksuaalirikokset ovat sellaisia, että työnantajan tulisi erityisesti arvioida henkilön soveltuvuutta lasten kanssa työskentelemiseen, Rouvinen sanoo.

Toimia voi, vaikka rötöstelisikin?

Rikostaustaote annetaan vain yli kolme kuukautta kestävää työ- tai virkasuhdetta varten. Nykyisenä pätkätöiden aikana rajaus voi tuntua pitkältä ja herättää kysymyksen, että mahdollistaako rajaus rikollistaustaisten työllistymisen alle kolmen kuukauden työpätkiin.

– Laissa puhutaan kolmesta kuukaudesta, mutta laskentatapa ei ole ihan niin yksinkertainen.Työnantaja voi tilanteen tarkistaa, jos työpätkiä on esimerkiksi ripotellen useampia, Rouvinen sanoo.

Tuomas Kurttila
Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila.Vesa Toppari / Yle

Kolmen kuukauden rajaan kiinnittää huomionsa myös lapsiasianvaltuutettu Tuomas Kurttila. Hän toivoo, että tarkastamisoikeus ulottuisi myös lyhytaikaisiin työsuhteisiin.

Lapsiasiavaltuutetun mielestä lainsäädännön pitäisi mahdollistaa rikostaustan tarkistaminen myös ennakollisesti, esimerkiksi sijaisrekisteriin pääsemiseksi.

– Osa kaupungeista on halunnut asettaa työntekijöiden sijaisrekisteriin pääsyn edellytykseksi rikostaustaotteen toimittamisen. Nykyisin laissa tarkoitettu menettely koskee kuitenkin vain henkilöä, joka on tullut valituksi tehtävään.

Vapaaehtoistoimijoiden otetilaukset vielä vähäisiä

Työntekijän ja opiskelijan rikostaustaote annetaan vain henkilölle itselleen. Vapaaehtoistoiminnassa asia on toisin: toimintaa varten tarvittavan rikostaustaotteen tilaa vapaaehtoistoiminnan järjestäjä vapaaehtoisen suostumuksella.

Näitä tilauksia tehtiin vuonna 2017 yhteensä 4 555 kappaletta. Tilaajina toimivat pääosin suuret vapaaehtoisjärjestöt, kuten Pelastakaa Lapset ja Mannerheimin lastensuojeluliitto. Vapaaehtoisten rikostausta kiinnostaa vähiten harrastustoiminnan järjestäjiä, kertoo Turun Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

– Vapaaehtoistyöhön liittyvien otetilauksien määrä on kasvanut joka vuosi. Mukaan tulee jatkuvasti pienempiä toimijoita, sanoo rekisteriasiantuntija Joel Rouvinen oikeusrekisterikeskuksesta.

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila muistuttaa, että esimerkiksi liikunta- ja urheilujärjestöissä toimii vuosittain yli puoli miljoonaa vapaaehtoista, joista suuri osa lasten ja nuorten toiminnassa esimerkiksi ohjaajina tai valmentajina. Tähän suhteutettuna vapaaehtoistoiminnassa rikostausten tarkistamisia on hänen mielestään hyvin vähän.

– Rikostaustan tarkistamisen edellytyksistä vapaaehtoistoiminnassa on säädetty toimivasti, mutta tarkistamisen tulisi olla velvoittavaa. Samalla vapaaehtoisten rikostaustan tarkistaminen tulisi tehdä maksuttomaksi vapaaehtoistoiminnan järjestäjälle, Kurttila ehdottaa.