Monimutkainen soppa lukion rehtorista: Kaupunki haluaa siirtää virasta pois, alaiset voivat huonosti, opiskelijat ilmaisivat tukensa rehtorilleen

Joensuun kaupunki on siirtämässä kaksi lukiota yhden rehtorin alaisuuteen. Toisessa lukiossa on pahoja ilmapiiriongelmia. Jopa puolet lyseon lukion opettajista pelkää töissä, sanoo työsuojeluvaltuutettu.

lukio
Joensuun lyseon lukio.
Janne Ahjopalo / Yle

JoensuuJoensuun lyseon lukiossa opettajat voivat huonosti. Työyhteisön ongelmiin etsitään ratkaisuja nopealla aikataululla. Samalla ollaan siirtämässä kaupungin kaksi lukiota yhden, yhteisen rehtorin alaisuuteen, kuten Karjalainen kertoi jo alkuviikosta (siirryt toiseen palveluun). Lyseon lukion rehtori Petri Lehikoinen ollaan siirtämässä kouluvirastoon, kansainvälisyyden kehittämistehtäviin. Yhteiskoulun lukion rehtori Esa Räty ottaisi suunnitelman mukaan johdettavakseen myös lyseon lukion.

Lyseon lukiossa paljastui erittäin pahoja johtamiseen liittyviä työilmapiiri- ja työhyvinvointiongelmia marraskuun lopulla tehdyissä henkilöstön haastatteluissa. Työsuojelun saamien tietojen mukaan lyseon työyhteisön tilanne ja sen johtamisen tapa näyttäytyivät huolestuttavina. Työsuojeluvaltuutettu Pauli Raappana sanoo, että puolet opettajista pelkää töissä.

– Siellä on pelokas ja varautunut ilmapiiri. Lyseossa on merkittävä ongelma, jolle on tehtävä jotain, lausuu Raappana.

Joensuun hyvinvointijohtaja Riitta Huurinainen kieltää, että rehtoriuudistus johtuisi pelkästään lyseon ilmapiiriasioista. Yle Joensuun saamassa työsuojelukyselyn yhteenvedossa kuitenkin päädytään johtopäätökseen, että "työnantaja ei voi sallia tilanteen jatkumista tällaisena". Tähän ovat syynä muun muassa työturvallisuuslaki, viranhaltijalaki ja kaupungin oma ohjeistus lainsäädännön pohjalta.

Työyhteisössä lähes 60 opettajaa

Rehtori Petri Lehikoinen sanoo, että hänelle kerrottiin yhdistämissuunnitelmasta ennen joulua. Lehikoinen on ollut lyseon rehtorina vuodesta 2000.

– Tämä on yllättävää ja hämmentävää. Meillä on lyseolla henki, jonka yhteisö muodostaa yhdessä. Työyhteisökyselyssä vedettiin yhteen vain negatiiviset asiat.

Rehtori kertoo kiertäneensä juuri joulukuussa kaikki uudet ensimmäiset luokat ja niissä kehuttiin koulun ilmapiiriä ja henkeä. Työntekijöiden tilanne on erilainen kuin opiskelijoiden. Rehtorin mukaan lukion muutos on heijastunut opettajien hyvinvointiin.

Siellä on pelokas ja varautunut ilmapiiri. Lyseolla on merkittävä ongelma.

Työsuojeluvaltuutettu Pauli Raappana

– Opettajilla on paineita ollut pari vuotta, kun uutta toimintaa, kuten sähköiset ylioppilaskirjoitukset, on ajettu sisään. Lisäksi on kiky-toimintaa iltapäivisin ja koeviikoilla. Kyllä korostan tässä työyhteisötaitoja ja onhan rehtori sellainen ukkosenjohdatin ja tikkataulu, rehtori Lehikoinen sanoo.

Työhyvinvointikyselyssä samaan asiaan viitataan myös lausumalla, että "on suorastaan kielletty ottamasta esille negatiivisia asioita, toistuvasti muistutetaan työyhteisön alaistaidoista."

Työsuojeluvaltuutettu Pauli Raappanan vastuulla ovat Joensuun koulutuspalvelut, keskushallinto ja vapaa-aikakeskus, lukuunottamatta liikuntapaikkoja. Tilanne lyseossa on työsuojelun näkökulmasta erittäin vakava.

Lyseon lukiolaiset osoittavat mieltään oman rehtorin puolesta.
Lyseon lukiolaiset osoittivat tukeaan omalle rehtorille.Tapio Laakkonen / Yle

Työyhteisötilanteen selvityksessä noin puolet vastaajista kertoi, että työnjako tuntuu lyseolla epätasa-arvoiselta. Yli puolet kertoi, että opettajankokoukset ovat painostavia ja ahdistavia, eivätkä vuorovaikutteisia. Yli puolet kertoi, että ei uskalla sanoa ajatuksistaan tai joutuu varomaan puheitaan. Lyseon lukiossa on lähes 60 opettajaa.

Lukiolaiset aivan toista mieltä

Lyseon lukiolaiset ilmaisivat tukensa rehtorilleen torstaina marssimalla koulultaan plakaattien kanssa Vapaudenpuistoon Joensuun kaupungintalon edustalle. Lukiolaisten kylteissä ilmaistiin tukea "Reksi-Petelle" ja vaadittiin lukiolaisten kuulemista. "Meidän Pete" -huudot kaikuivat ja sydämenmuotoiset kyltit tehostivat sanomaa.

Joensuun lyseon lukion rehtori Petri Lehikoinen antaa oman lausuntonsa työnantajalleen lähiaikoina.

– En ole muotoillut sitä vielä. Koen oman kutsumukseni olevan lukiolla. Lyseon toimintakulttuuri, laatu ja perinne, joita kehitetään ja myös opiskelijat saavat sanoa sanansa yhteisöllisessä toimintakulttuurissa, se on minulle tärkeää.

Lyseon opettajien haastatteluissa kävi ilmi, että monet kokivat ammattitaitoaan ja sitoutumistaan väheksyttävän. Esimerkiksi koettiin, että opettajat ohjeistetaan lukuisiin asioihin todella tarkasti, kahvipöytäkäyttäytymistä myöten. Myös henkilökunnan valvontaa pidettiin loukkaavana. Joensuun kaupunki käsittelee tilannetta tammikuun aikana. Rehtori Petri Lehikoinen kiistää raportin esiinnostamia asioita.

– Rehtorina voin vakuuttaa, että olen kaikessa positiivista ilmapiiriä luomassa. Sitä on yritetty painottaa, että mitä ovat jokaisen omat työyhteisötaidot.