VR:n kilpailija veti ensimmäiset tavaravaunut Venäjän rajalta tehtaalle - Fenniarail tuo koivukuitua UPM:lle

UPM on ensimmäinen metsäteollisuusyritys, joka on kilpailutuksen jälkeen siirtänyt kuljetukset VR:ltä kilpailijalle.

Fenniarail Oy
Fenniarailin veturi ratapihalla.
Kari Kosonen / Yle

Yksityisen Fenniarailin veturi hakee kahdesti päivässä junan Vainikkalan ja Imatran rajanylityspaikoilta ja kuljettaa puut UPM:n Kaukaan ja Kymin tehtaille.

– Tämä merkitsee toimintamme nelinkertaistumista Suomessa, laskee Fenniarailin toimitusjohtaja Juha Hakavuori.

Juha Hakavuori
Fenniarailin toimitusjohtaja Juha Hakavuori.Kari Kosonen / Yle

Samalla VR menettää noin kahden miljoonan kuutiometrin vuotuiset puukuljetukset. Fenniarailin osuus Venäjän yhdysliikenteestä rautateilla nousee suoraan noin 15 prosenttiin, mikä tarkoittaa lähes 30 000 vaunua vuodessa.

– Haemme parempaa tuottavuutta, kustannustehokkuutta ja parempaa kilpailukykyä, sanoo UPM Metsän logistiikkapäällikkö Esa Korhonen.

Venäjän tuontipuu haluttua rahtia

Venäjän yhdysliikenteen vapautuminen kiinnostaa Fenniarailin ohella myös imatralaista Ratarahtia, joka on valmistellut puujunien vetämistä Imatran tavara-asemalta lähellä sijaitsevalle Kaukopään tehtaalle (siirryt toiseen palveluun) (Etelä-Saimaa). Yhdysliikenteessä yritykset eivät tarvitse omia vaunuja.

– Venäjän yhdysliikenteeseessä käytetään venäläisiä vaunuja, joten meidän ei ole tarvinnut investoida niihin, jatkaa Hakavuori.

Rautateiden rahtiliikenne vapautui kilpailulle vuonna 2007, mutta aitoa kilpailua on syntynyt vain vähän. Syynä tähän on se, ettei yksityisillä rautatieyhtiöillä ole ollut juurikaan omaa kalustoa. Fenniarail liikennöi Kemijärven ja Kotkan välillä Ruotsista vuokratuilla vaunuilla.

Fenniarailin veturi aemapihalla.
Fenniarailin veturi palauttaa tyhjiä vaunuja Kuusankoskelta Vainikkalaan.Jari Tanskanen / Yle

– Kun toimintamme laajenee Suomen sisäisessä liikenteessä, meidän on hankittava omia vaunuja tai vuokrattava niitä tulevasta kalustoyhtiöstä, laskee Fenniarailin toimitusjohtaja Juha Hakavuori.

VR-Yhtymä Oy:stä on tarkoitus eriyttää oma kalustoyhtiö, jonka tehtävänä on vaunujen ja veturien vuokraaminen myös muille toimijoille kuin VR:lle.

– Odottelemme tietoa siitä, minkälaista vaunukalustoa on tulossa vuokrattavaksi. Siitä riippuu paljon, toteutuuko kilpailu rautateillä.

Tavaraliikenteen kilpailun toivotaan lisäävän rahtikuljetuksia

Rautatiekuljetusten kilpailutuksen UPM toivoo käynnistävän tavaraliikenteessä samanlaisen kehityksen kuin matkustajaliikenteeseen toi bussikilpailu. Rahtien hinnat laskevat, mutta rautatieyhtiöiden tuotto kasvaa, kun kumipyöriltä siirtyy kuljetuksia kiskoille.

Matkustajaliikenteessä toimintaansa uudistanut VR tilitti viime vuodelta omistajalleen valtiolle tuntuvan osingon (siirryt toiseen palveluun) (Aamulehti).

Esa Korhonen
UPM Metsän logistiikkapäällikkö Esa Korhonen toivoo tavaraliikenteen kilpailun siirtävän kuljetuksia kumipyöriltä rautatiekiskoille.Kari Kosonen / Yle

– Kilpailutus tuo uusia toimintamahdollisuuksia, esimerkiksi menopaluukuljetuksia, joka rautateillä on vielä vieraampi asia kuin kumipyöräpuolella. Lisäksi se luo mahdollisuuden pendeliliikenteeseen, sanoo UPM Metsän logistiikkapäällikkö Esa Korhonen.

Pendeliliikenteessä vaunurunko liikkuu edestakaisin esimerkiksi tehtaan ja raakapuuta toimittavan terminaalin välillä.

Kuljetusmääriä lisäävät metsäteollisuuden investoinnit, jonka seurauksena puuta kuljetetaan entistä kauempaa. Itä- ja Kaakkois-Suomessa vaihtoehtona ovat kesäkaudella myös vesikuljetukset, joiden määrän UPM arvioi lähivuosina lisääntyvän Saimaalla.

Fenniarailin veturi ratapihalla.
Fenniarail Oy:n veturi Kuusankosken tavara-asemalla.Kari Kosonen / Yle

Esimerkiksi kouvolalainen Aurora Rail valmistelee toiminnan aloittamista terminaalien ja satamien vaihtotyössä. Fenniarail sen sijaan lykkää uusia investointeja ja liikenteen laajentamista siihen asti, kunnes selviää minkälaista kalustoa kalustoyhtiön kautta tulee vuokrattavaksi.

– Keskusteluja on ollut paljon eri yritysten kanssa, ja kun pian alkaa olemaan välineitä palvelun toteuttamiseen, uusia mahdollisuuksia avautuu Suomen sisäisissä kuljetuksissa, vakuuttaa Hakavuori.