Meri-Lapin soten jälkipyykkiä pestään hallinto-oikeudessa: Kuntien päätöksistä kolme valitusta

Valitusten allekirjoittajat ovat pääosin torniolaisia ja kemiläisiä kaupunginvaltuutettuja.

hallinto-oikeus
Tuomarin nuija pöydällä oikeussalissa.
Yle

Valitusajat Meri-Lapin valtuustojen sote-yhteisyrityspäätöksistä ovat päättyneet. Määräaikaan mennessä päätöksistä tehtiin kolme valitusta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Tornion, Kemin ja Simon kuntien päätöksistä on kustakin tehty yksi valitus. Keminmaan, Tervolan ja Ylitornion kunnanvaltuustojen Meri-Lapin sote-yhteisyritystä koskevista päätöksistä ei ole valitettu hallinto-oikeuteen.

Simon, Keminmaan, Kemin ja Tornion valtuustot päättivät kokouksissaan 13. marraskuuta perustaa sote-yhteisyrityksen terveyspalveluyhtiö Mehiläisen kanssa. Yhteisyritykseen kuuluu valtaosa Länsi-Pohjan keskussairaalan toiminnasta sekä alueen perusterveydenhuoltoa.

Valituksia jättivät paikalliset poliitikot

Tornion kaupunginvaltuuston päätöstä koskeva valitus on saapunut hallinto-oikeuteen 19. joulukuuta. Valituksen on allekirjoittanut viisi kaupunginvaltuutettua: Ilkka Kapraali (vas.), Mauri Lappalainen (sd.), Sauli Hyöppinen (vas.), Mari Tuomaala (sd.), Kaisa Juuso (ps.) sekä varavaltuutettu Heikki Huhtalo (ps.).

Kemin kaupunginvaltuuston sote-yhteisyrityspäätöksestä ovat valittaneet 12. joulukuuta kaupunginvaltuutetut Aaro Tiilikainen (vas.), Hilkka Halonen (sd.), Kimmo Hirvenmäki (vihr.), varavaltuutettu Marja-Leena Tervahauta (vas.) sekä vasemmistoliiton entinen kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen puheenjohtajana toiminut Marketta Korrensalo.

Tiilikainen ja Halonen ovat sittemmin vetäneet nimensä pois valituksesta, mutta Ylen hallinto-oikeudesta 20. joulukuuta saamassa valituksessa nimet ovat yhä näkyvillä.

Simon kunnanvaltuuston tekemästä sote-yhteisyrityspäätöksestä valituksen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen on tehnyt Suomen kommunistisen puolueen Kemin eteläisen osaston puheenjohtaja Kerstin Tuomala. Valitus on saapunut hallinto-oikeuteen 5. joulukuuta.

Vaadittiin kiireellistä täytäntöönpanokieltoa

Valituksissa muutosvaatimusta perustellaan yleisesti sillä, että asiasta päättäneillä valtuutetuilla ei ole ollut käytettävissään tarpeeksi tietoa päätöksen tekoa varten, ja että valtuutettujen on ollut vaikea ymmärtää asioita niiden vaikeaselkoisuuden vuoksi.

Myös sosiaali- ja terveysministeriö pyysi viime vuoden lopulla Lapin aluehallintovirastolle tekemässään selvityspyynnössä virastoa selvittämään valtuutetuilla käytettävissä olleita tietoja. Aluehallintovirasto totesi ministeriölle antamassaan selvityksessä, että valtuutetuilla on ollut kohtuullisen laajasti asiakirjoja päätöksentekonsa taustaksi ja lisäksi valtuutetuille on järjestetty lukuisia informaatiotilaisuuksia.

Lisäksi valituksissa on useita muita erinäisiä perusteluita.

Kemin ja Tornion valtuustojen päätöksistä tehdyissä valituksissa vaadittiin lisäksi oikeudelta kiireellistä täytäntöönpanokieltoa. Hallinto-oikeus ei kuitenkaan kieltänyt kiireellisesti päätösten täytäntöönpanoa. Meri-Lapin kuntien, sairaanhoitopiirin ja terveyspalveluyhtiö Mehiläisen edustajat allekirjoittivat yhteisyrityksen sopimukset ennen joulua.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudesta kerrotaan, että hallinto-oikeus pyrkii antamaan edellä mainittuja valituksia koskevat ratkaisut tämän vuoden aikana.