Kylä jää pussinperälle, Terrafame haluaa lakkauttaa yleisen tien – kyläaktiivi: “Isku vasten kasvoja”

Terrafamen kaivosyhtiö esittää yleisen tien sulkemista kaivoksen läheltä. Kyläaktiivin mielestä kaivos sanelee päätöksiä kaivosalueen ympäristössä.

kaivosteollisuus
Jouko Kettunen Lahnasjärven kylällä.
Jouko Kettunen Lahnasjärven kylällä.Pasi Peiponen / Yle

Lahnasjärven kyläaktiivi ja metsästysseuran puheenjohtaja Jouko Kettunen on perin näreissään, lähes vihainen.

Harmistumisen kohde on kylän lähinaapuri - Terrafamen kaivosjätti, aiemmin Talvivaaran kaivos.

- Meiltä ei ole koskaan kysytty mitään. On tehty ratkaisuja jotka ovat vain vaikeuttaneet meidän elämää. Näin on ollut alusta lähtien.

- Ei se ole sen kummemmaksi muuttunut, vaikka yhtiön nimi onkin muuttunut, Kettunen manaa Lahnasjärven kylän raitilla.

Lakkautettava Lahnasjärven tie kulkee kaivoksen vieressä.
Lakkautettava Lahnasjärven tie kulkee kaivoksen vieressä.Pasi Peiponen / Yle

** ** Kainuussa punnitaan jälleen kaivostoiminnan sosiaalista oikeutusta ja luottamusta paikallisten parissa.

Kaivoksen lähiasukkaat ovat kokeneet jo paljon.

Kipsisakka-altaan dramaattinen vuoto on paikallisilla hyvin muistissa kaivoksen ulkopuolisiin lähivesiin syksyllä 2012 Talvivaaran kaivosyhtiön aikana.

Vuosien saatossa kaivosnaapuri on tullut muutenkin tutuksi.

Kaivoksen rakentamisen ja louhinnan säännölliset räjäytykset ja huomattavat hajuhaitat ovat muistuttaneet kaivoksen olemassaolosta.

Terrafamen kaivosvesien purkuputki laskee Sotkamon Nuasjärveen.
Terrafamen kaivosvesien purkuputki laskee Sotkamon Nuasjärveen.Pasi Peiponen / Yle

Nyt Terrafame, kaivoksen nykyinen valtioenemmistöinen omistaja, esittää yleisen tien lakkauttamista kaivospiirin alueelta, sekä osittain sen ulkopuolelta.

- Se oli isku vasten kasvoja. Vakituinen kulkuyhteys Sotkamon suuntaan katkaistaan meiltä täysin kokonaan, Kettunen kertoo Ylelle.

Piskuinen Lahnasjärven kylä sijaitsee Kajaanin ja Sotkamon rajalla, aivan kaivoksen vieressä. Matkaa kaivospiirin alueelle on kolmisen kilometriä.

Lakkautettavaa tietä olisi reilut 16 kilometriä, josta kymmenkunta kilometriä on kaivostoiminnan alueella.

Kartta
Yle Uutisgrafiikka

Lahnasjärveltä matka Sotkamoon kasvaisi reippaasti. Kylä jäisi pussin perällä.

Matkaa Sotkamoon on nyt reilut 40 kilometriä kaivosalueen kautta. Pidempi kiertoreitti on reilut 60-70 kilometriä.

Sotkamon suuntainen kulkuyhteys on ollut pienelle kylällä tärkeä.

Kylällä asuu vain vakituisesti reilut kymmenkunta henkeä, kesällä asukasmäärä tuplaantuu.

- Tältä alueelta on myös työpaikkaliikennettä Sotkamoon. Se on aika tärkeä kulkuyhteys myös vapaa-ajan vieton takia, Sotkamosta löytyvät kaikki talviset palvelut, Kettunen sanoo.

Yleinen tie jää kaivoksen alle

Syy tiesuunnitelmiin löytyy kaivosyhtiön bioliuotuskasoista.**

Kaivostoiminnan johtaja Reijo Uusitalo, Terrafame Oy.
Kaivostoiminnan johtaja Reijo Uusitalo, Terrafame Oy.Pasi Peiponen / Yle

- Meidän pitää rakentaa uusi toisen vaiheen bioliuotusalue vuoteen 2022 mennessä. Toisen vaiheen bioliotuskasoja ei siirretä mihinkään vaan ne jälkihoidetaan samalla paikalla, sanoo kaivostoiminnan johtaja Reijo Uusitalo.

Bioliotuskasat ovat kaivoksen tuotantokasoja. Malmia louhitaan ja läjitetään kasoille, joissa metalli liuotetaan ja pumpataan tehtaalle jalostukseen.

Terrafame perustelee yleisen tien lakkauttamista turvallisuussyillä.

Tie kulkee osittain kaivospiirin nykyisen alueen läpi, seuraten kaivostoiminnan reunamia.

Uusi bioliuotusalue tulee olemaan lakkautettavan tien toisella puolen. Rakentamisen ja tuotannon aikana liikkuminen tiellä olisi vaarallista.

Uusi päätie kaivokselle kulkisi nykyisen kaivosvarikon kautta.
Uusi päätie kaivokselle kulkisi nykyisen kaivosvarikon kautta.Pasi Peiponen / Yle

Kasvaako suunnitelmien myötä kaivospiirin alue?

- Kaivospiirin alue ei kasva, toiminta on nykyisen kaivospiirin alueen sisällä, Uusitalo vakuuttaa.

Laput käteen ja tästä ei neuvotella

Suunnitelmia vie eteenpäin ja toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan ELY.

Tiehankkeen tavoitteena on kaivoksen kehittäminen pidemmällä aikavälillä, ilmenee hankkeen esittelyasiakirjasta.

Suunnitelmista järjestettiin myös tiedotustilaisuus.

- Meille lyötiin laput meille käteen ja sanottiin, tästäpä ei periaatteessa enää neuvotella. Me yritettiin neuvotella, tehdä vaihtoehtoratkaisuja, mitään ei otettu huomioon. Sanottiin vain että tämä on sillä selvä, Jouko Kettunen kertoo.

Lahnasjärvellä menettelytapa ei saa kehuja.

- Miksi meidän kanssa ei neuvotella? Meillä on omat mielipiteet ja omat ehdotukset, mutta ne kaikki hylätään. Niitä oteta kuuleviin korviin, Jouko Kettunen sanoo ilmiselvän närkästyneenä.

Lahnasjärven kylä.
Lahnasjärven kylä. Pasi Peiponen / Yle

Tiesuunnitelma on parhaillaan lausuntokierroksella. Asiassa on myös valitusmahdollisuus hallinto-oikeuteen.

- Kyllä on, mutta se on varmasti näin pienelle kylälle ja näin pienille resursseille aika vaikea toteuttaa, Kettunen miettii.

Onko Terrafame ehdottanut korvaavaa ratkaisua tien sulkemiselle?

- Ei minkäänlaista. Oli vain hyvin tyytyväinen siihen, mitä ELY-keskus on esittänyt ratkaisuna.

Terrafamen kaivosalueen rajalla.
Terrafamen kaivosalueen rajalla.Pasi Peiponen / Yle

Hankkeen tieviranomainen ei niele kritiikkiä.

- Me emme ole Terrafamen juoksupoika, vaan tienpidon viranomainen joka tekee yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa. Tämä on normaalia toimintaa, sanoo Jussi Sääskilahti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Sääskilahti on ELY-keskuksessa tienpidon asiantuntija. Kyläläisten tievaihtoehtojen hylkääminen perustui tosiasioihin.

Tien käyttäjiä Lahnasjärveltä Sotkamon suuntaan on vähän.

- Lliikennemäärä on noin 40 ajoneuvoa vuorokaudessa. Ei katsottu tarkoituksenmukaiseksi esittää uuden tieyhteyden rakentamista kaivospiirin etelä- tai pohjois-puolelta, Sääskilahti toteaa.

Toinen Vuokatti kasvaa kylän viereen

Mikäli tiesuunnitelma etenee aikataulussa yleinen tie lakkaisi vuoden 2019 alusta.

Lahnasjärvellä huollettaa myös kaivoksen uusien bioliuotuskasojen rakentaminen lähelle kylän pintaa.

- Periaatteessa tuohon kolmen kilometrin päähän tulee vuosien saatossa uusi Vuokatti. Tuotantokasat näkyvät jo kymmenien kilometrien päähän. Sen voi kuvitella miten maisema muuttuu, Kettunen miettii.

Lahnasjärven kyläaktiivi ja metsästysseuran puheenjohtaja Jouko Kettunen.
Lahnasjärven kyläaktiivi ja metsästysseuran puheenjohtaja Jouko Kettunen.Pasi Peiponen / Yle

Kaivostoiminnan yhteydessä puhutaan sosiaalisesta oikeutuksesta ja luottamuksesta paikallisten parissa.

Lahnasjärven kyläaktiivi katsoo asiaa pitkällä aikavälillä, ensin Talvivaaran ja nykyisin Terrafamen kaivoksen naapurina.

- Yksittäiset ihmiset unohdetaan. Tapahtuuko niin että nämä kylät tuhotaan, maaseutu tuhotaan, onko tämä sen tarkoitus? Kysymys on juuri tästä, Kettunen sanoo.