Torvaldsin "hylkysyrjä" toimi puheessa, mutta näkemykset jäivät epäselviksi – "Kun pyydetään selkeitä vastauksia, niitä ei oikein saada"

presidentinvaalit
Nils Torvalds

Ylen presidentinvaalitenttien sarja jatkui keskiviikkona RKP:n ehdokkaan Nils Torvaldsin vierailulla. Torvaldsin puhetta ja esiintymistä kommentoivat Ylen A-studion toimittaja Riku Roslund, tutkijatohtori Johanna Vuorelma ja puhetaidon kouluttaja Antti Mustakallio.

3X3 arviota Torvaldsin suorituksesta:

Antti Mustakallio:

1) Erityisesti verrattuna aiempiin Väyrysen ja Huhtasaaren puheisiin, Torvalds oli nähnyt vaivaa puheensa rakentamiseen. Se sisälsi puheen läpäisseen ajatuksen kahtiajaosta, joka ei ole vain kansallinen vain kansojen yhteinen ongelma. Hylkysyrjä toimi hienona metaforana - vertauskuvana - siitä, että tällaista kahtiajakoa on kaikilla. Vahva kansalaisyhteiskunta voi tätä torjua, mutta siellä missä kansalaisyhteiskuntaa ei ole tai se on heikko, tilanne on vaikea. Puheen hienouksien ihailun vastapainoksi on kyllä hyvä kysyä myöskin sitä, oliko se sittenkin vähän liian haastava - ymmärsivätkö kaikki kuulijat jokaisen ajatuksen?

2) Monet kysymykset tentissä jäivät valitettavan ilmaan. Venäjällä "tapahtuu jotain". Putinin puheet ovat vain puheita. Trump on väliaikainen haaste. EU nyt ei vain kykene yhteistoimintaan puolustuksessa tiukalla hetkellä. Nämä kaikki vaatisivat paljon enemmän perusteluja kuin mitä nyt Torvalds antoi. Toimittaja olisi voinut tiukata tarkempia vastauksia.

3) Torvaldisista jäi tentin perusteella kaksijakoinen mielikuva: Hänellä on intellektuellin ja ajattelijan maine. Hän on myös määrätietoinen omien näkemystensä esittämisessä. Mutta sitten toisaalta kun pyydetään selkeitä vastauksia, niitä ei oikein saada - tai saadaan pitkällisen kaartelun kautta. Torvalds puhui puheessaan siitä, että pitää katsoa tulevaisuuteen, mutta nyt tentissä keskustelu puhui pitkälti maailman nykytilanteen analyysissa. Missä ratkaisuehdotukset, visiot, toimintasuunnitelmat?

Johanna Vuorelma:

1) Torvaldsin puheessa oli taitavia puheen elementtejä, joita oli yhdistetty hyvin: tarinallisuus vahvisti "hylkysyrjän" metaforan voimaa ja universaalia merkitystä. Suomeksi puhuminen oli kädenojennus suomenkielistä yleisöä kohtaan, hän pyrkii lähestymään laajaa yleisöä eikä pelkästään ydinkannattajajoukkoaan. Puheesta jäi kuva, että hän kunnioittaa kuulijoita – hyvin valmisteltu puhe on merkki siitä. Puheesta pisteet Torvaldisille!

2) Yllättäen tentissä jumituttiin pitkäksi aikaa Venäjän kehityksen ennustamiseen, "kristallipalloon", vaikka relevantimpaa olisi ollut tentata Torvaldsilta yksityiskohtia Naton toiminnasta ja roolista – Nato-jäsenyys on kuitenkin kampanjan pääteema.

3) Tentistä jäi mielikuva, että toimittaja päästi Torvaldsin paljon helpommalla kuin mitä Huhtasaaren ja Väyrysen kohdalla. Ehdokkaiden tasapuolinen kohtelu on ensisijaista, varsinkin kun sekä Huhtasaari että Väyrynen ovat puhuneet paljon median epäreilusta kohtelusta. Nyt nähdyn perusteella tällaiset syytteet saivat lisäpontta.

Riku Roslund

1) Torvaldsin puhe oli huolellisesti valmisteltu ja tähän asti nähdyistä selkeästi paras. Puheessa oli iso teema kahtiajako ja tunteisiin menevä metafora hylkysyrjä, tarinallisuutta, henkilökohtaisuutta. Kun tarina kantoi loppuun asti, ajoittainen katseen harhailu ei haitannut.

2) Torvalds halusi selkeästi erottua muista ehdokkaista eteenpäin katsovana vaihtoehtona eikä vanhan likapyykin pesijänä. Hän sanoi haluavansa puhua tulevaisuudesta eikä menneisyydestä. Eurooppalaisen yhteistyön korostaminen sopii tähän kuvaan.

3) Torvaldsin taistolaisuustausta ja opiskeluajat Venäjällä nostettiin odotetusti esille. Hän ei ollut grillauksesta moksistaan, vaan vaikutti jopa kyllästyneeltä toistelemaan vanhoja asioita. Hän ei myöskään selitellyt, vaan sanoi “tekojen olevan historiassa”.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.