Kahdeksan poikkeuslupaa ahman kaatoon – Ahmojen aiheuttamat porovahingot 6,6 miljoonaa euroa vuonna 2017

Maa- ja metsätalousministeriön tänään voimaan tuleva asetus sallii kahdeksan ahman metsästyksen poikkeusluvalla Pohjoisen ja Itäisen poronhoitoalueen kannanhoitoalueella.

Sápmi
Ahma hangen päällä.
Ahma aiheuttaa kaikista suurpedoista eniten vahinkoja porotaloudelle.Tuomo Karsikas

Maa- ja metsätalousministeriön asetus sallii (siirryt toiseen palveluun) kahdeksan ahman metsästyksen poikkeusluvalla Pohjoisen ja Itäisen poronhoitoalueen kannanhoitoalueella. Rajoitettu metsästys sallitaan nyt toista vuotta peräkkäin merkittäviä porovahinkoja aiheuttavien yksilöiden poistamiseksi.

Viime vuonna sallittiin kahdeksan ahman pyynti poikkeusluvalla.

Ahman tappama poron raato. Video: Aslak Paltto

Ahman aiheuttamat porovahingot ovat noin 6,6 miljoonaa euroa

Luonnonvarakeskus LUKE:n viimevuoden arvion mukaan suomessa on noin 220-250 ahmaa. Kanta on moninkertaistunut viimeisen 15-20 vuoden aikana. Ahmat elävät pääosin pohjoisilla tunturialueilla ja itäisillä metsäalueilla. Enontekiön, Inarin ja Utsjoen alueella arvioidaan olevan 40–60 ahmaa, jotka kuuluvat Pohjoismaiden yhteiseen elinvoimaiseen ahmapopulaatioon, jossa on yli 800 ahmaa.

Tuoreimmassa vuoden 2015 nisäkkäiden uhanalaisuusarvioinnissa ahman uhanalaisuusluokkaa laskettiin äärimmäisen uhanalaisesta erittäin uhanalaiseksi kasvaneen kannan vuoksi. Ylä-Lapissa ja Käsivarressa eli ns. alpiinisella vyöhykkeellä ahman on katsottu olevan viimeisimmässä luontodirektiivin arvioinnissa 2007–2012 suotuisalla suojelutasolla. Muualla Suomessa eli ns. boreaalisella vyöhykkeellä suojelutaso on arvioitu vielä riittämättömäksi, mutta sielläkin ahmakannan kehityssuunnan on arvioitu olevan kasvava. Asetuksen kahdeksan ahman metsästysmäärä ei siten tulisi vaikuttamaan ahman suojelutasoa heikentävästi.

ahmatuhoja
Ahma tappaa tai halvaannuttaa poron usein puremalla sitä niskaan tai selkään. Tuomas Palojärvi

Ahma aiheuttaa kaikista suurpedoista eniten vahinkoja porotaloudelle. Viime vuoden 2017 lopulla ahman tappamia poroja oli ilmoitettu 2893 kappaletta, joka on noin 100 poroa enemmän kuin vuonna 2016. Ahman aiheuttamat porovahingot ovat noin 6,6 miljoonaa euroa, mikä on enemmän kuin suden, karhun ja ilveksen aiheuttamat porovahingot yhteensä.

Ahman poistolupien vaikutusta ahmavahinkoihin ja niistä maksettaviin korvauksiin ei voida suoraan arvioida, sillä vahinkoihin vaikuttavat myös lumi- ja sääolosuhteet. Tutkimusten mukaan yksi ahma tappaa kaksi poroa kuukaudessa, mutta 15 poroa tappaviakin yksilöitä on. Kahdeksan ahman poiston vaikutus olisi siten vähintään 192 porovahinkoa vähemmän vuodessa ja säästäisi noin puoli miljoonaa euroa vahingonkorvauksia.

9.1.2018: Otsikkoon tarkennettu, tieto että porovahingot ovat 6,6 miljoonaa euroa.

9.1.2018 kello 12:32: Lisätty tietoa ahmakannan uhanalaisuusarvioinneista ja suojelutasoista. Lähteeksi myös merkitty Maa- ja metsätalousministeriön tiedote.

9.1.2018 kello 11:43: Lisätty Aslak Palton kuvaama video.

_9.1.2018 kello 11:26: Otsikkoa muutettu: Ennen oli Ahman aiheuttamat porovahingot 6,6 miljoonaa vuonna 2017. Nyt on: Ahmojen aiheuttamat porovahingot 6,6 miljoonaa vuonna 2017. _

9.1.2018 kello 10:24: __Lisätty tietoa ahman poistolupien vaikutuksista ahmavahinkoihin.

9.1.2018 kello 10:18: __Maa- ja metsätalousministeriön asetus sallii linkki muutettu: Linkki vei ennen Riistakeskuksen nettisivuille ja nyt se vie Maa ja metsätalousministeriön nettisivuille.

Lähteet: Maa- ja metsätalousministeriön tiedote