Kolumbaario, muistolehto, sirottelualue, arkkuhauta vai uurnahauta – tuhkatulla vainajalla on valinnanvaraa

Yhä useammin maallinen vaellus päättyy perinteisen ruumisarkun sijaan tuhka-uurnaan.

Kuva: Petri Kivimäki/Yle

Jyväskylän seurakunnan ylläpitämällä kuudella hautausmaalla haudattiin vuonna 2017 liki tuhat vainajaa. Näistä noin 60 prosenttia tuhkattiin.

Eniten uurnia haudattiin vanhoihin arkkusukuhautoihin, missä uurna lasketaan vajaan metrin syvyyteen. Tuhkauurnista 44 prosenttia päätyi perinteiseen sukuhautaan.

Muistolehdot ja uurnalehdot sekoittuvat arkikielessä.

Antti Pekuri

Tuhkauurnien toiseksi suosituin vaihtoehto on uurnahautapaikka, joka eroaa arkkuhautapaikasta siten, että se on alaltaan pienempi, sinne mahtuu enintään neljä uurnaa ja haudalla on tilaa vain pienelle muistomerkille.

– Uurnasukuhaudassa omaisille syntyy hautaoikeus, hautaustoimien päällikkö Antti Pekuri Jyväskylän seurakunnasta tarkentaa.

Kolumbaario eli uurnaholvi

Kolmas vaihtoehto on asettaa tuhkauurna uurnaholviin, jota kutsutaan myös kolumbaarioksi. Jyväskylän seurakunnalla on uurnaholvit kolmella haustausmaalla.

Uurnaholvi on seinämärakenne, jossa on uurnaa varten lokero ja se peitetään kivilaatalla, joka toimii myös haudan muistomerkkinä.

Tuhkatulle vainajalle on tarjolla myös muistolehtoon hautaaminen, joka on täysin anonyymi hautapaikka. Siinä uurna haudataan maahan kuten uurnasukuhaudassa, mutta vainajan omaiset eivät ole mukana hautaushetkellä. Omaiset eivät siis tarkkaan tiedä, mihin uurna on haudattu.

– Muistolehdot ja uurnalehdot sekoittuvat arkikielessä. Monet puhuvat uurnalehdosta, kun tarkoittavat haustausmaan sitä osaa, missä uurnasukuhaudat sijaitsevat, Pekuri kertoo.

Vaasan hautausmaalta löytyy uudenlainen muistolehto. Kuva: Antti Haavisto/Yle

Tuhkattu maallinen jäännös on mahdollista myös sijoittaa hautausmaan sirottelualueelle. Se poikkeaa anonyymistä muistolehdosta siten, että omaiset ovat mukana tuhkan sirottelussa nurmelle tai kenttäkerrokselle, mutta hautapaikalle ei voi asettaa muistomerkkiä, vaan omaiset voivat jättää nimikyltin sirottelualueen yhteiseen kivipaateen.

Tuhkat vaikka järveen

Krematoriossa tuhkattu vainaja voi päätyä myös haustausmaan ulkopuolelle. Hautaustoimilaki sallii tuhkauurnan laskemisen yksityisen kiinteistön tai vesistön alueelle. Tähän on kuitenkin hankittava kiinteistön tai vesistön omistajan lupa.

– Uurnaa noudettaessa krematoriosta on esitettävä hautauspaikan kiinteistön rekisterinumero ja sen haltijan lupa.

Hautausmaan ulkopuolelle tuhkana sirotellulle tai uurnassa maahan laskettulle vainajalle saa pystyttää muistomerkin vain AVI:n myöntämällä hautapaikan purustamisluvalla. (siirryt toiseen palveluun)

Jyväskylän seurakunnan krematoriosta viime vuonna tuhkatuista 100 vainajaa päätyi muualle kuin hautausmaalle.

Jyväskylän seurakunnan krematorio palvelee koko Keski-Suomen aluetta sekä merkittävissä määrin myös Mikkelin seutua. Vuonna 2017 Jyväskylän krematoriossa tuhkattiin 1364 vainajaa, mikä on noin 5 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.