Kittilän kunta haluaa tietää, vaikuttaako toimitusjohtaja Jouni Palosaaren syyte Levin hissiyhtiön toimintaan

Kunnanhallitus kuuli kokouksessaan Jouni Palosaarta ja tämän asianajajaa.

kunnanhallitukset
Laskettelijoita Levillä
Perttu Ruokangas / Yle

Kittilän kunnanhallitus aikoo pyytää Levin hissiyhtiön hallitukselta selvityksen siitä, vaarantaako hissiyhtiön toimitusjohtajan Jouni Palosaaren saama syyte yhtiön toimintaa. Hallituksen toivotaan muutenkin ottavan kantaa siihen, horjuttaako jokin Kittilän kunnan etuja hissiyhtiön omistajana.

Palosaari sai joulukuussa syytteen luottamusaseman väärinkäytöstä liittyen neljän vuoden takaiseen hiihtohissihankintaan, ja asia on menossa käräjille. Kunnanhallitus kysyy myös hissiyhtiön hallitukselta, aikooko se ryhtyä syytteen vuoksi joihinkin toimenpiteisiin ja millä perustein.

Asia käsiteltiin kokouksen ensimmäisenä, ja kunnanhallitus kuuli asiassa Jouni Palosaarta ja hänen asianajajaansa.

Kaksi jääväsi itsensä

Tiistaisessa kunnanhallituksen kokouksessa kaksi kunnanhallituksen jäsentä halusi kunnanhallituksen selvittävän ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumista ja erityisen tarkastuksen teettämistä hissiyhtiössä. Tätä esitti oikeudenmukainen Kittilä -ryhmän Ahti Ovaskainen saman ryhmän Tuula Mertaniemen kannattamana.

Ovaskainen viittasi siihen, että samoin kunnan omistaman vesihuoltoyhtiön väitettyihin väärinkäytöksiin on puututtu voimakkaasti.

Kunnanhallitus äänesti vs kunnanjohtajan Sanna Ylinamman ja Ovaskaisen esitysten välillä, ja vs.kunnanjohtajan esitys voitti äänin 7-2.

Kaksi kunnanhallituksen jäsentä, sen puheenjohtaja Pekka Rajala sekä Merja Korva jääväsivät asian käsittelyssä itsensä, koska ovat hissiyhtiön hallituksen jäseniä. Puheenjohtajana asiassa toimi Tuula Mertaniemi.