1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. politiikka

Lohi: Saamelaiskäräjät, Metsähallitus ja kunta yhdessä päättämään maankäytöstä Inarissa

Kansanedustaja Markus Lohi (kesk.) esittää, että Inarin kunnan alueella otettaisiin käyttöön kokeilu uudesta tavasta päättää maankäytöstä.

politiikka
Markus Lohi
Guovddášbellodat

Lapin liiton hallituksen puheenjohtaja ja keskustan kansanedustaja Markus Lohi sanoo, että Ylä-Lapissa maankäytön suhteen on ilmennyt jatkuvasti ristiriitoja. Vastakkain ovat olleet erityisesti poronhoito, metsätalous ja matkailu.

– Kaikilla on tärkeä rooli pohjoisen elinvoiman kannalta. Aivan erityinen näkökulma on tietenkin Euroopan ainoan alkuperäiskansan, saamelaisten, kulttuurin ja elinkeinojen edellytysten säilyttäminen ja kehittäminen.

Lohi esittää, että Inarin kunnan alueella otettaisiin käyttöön suojelualueiden ulkopuolisten valtion maiden käytön osalta uusi päätöksentekomalli. Siinä Saamelaiskäräjät, kunta ja Metsähallitus yhdessä päättäisivät sekä maankäytöstä että siitä tulevan nettotuoton käytöstä alueen kehittämiseksi.

Lohen mallissa kaikki sitoutuisivat yhteisen näkemyksen hakemiseen ja eri intressien yhteensovittamiseen päätettäessä maankäytöstä. Se ei antaisi veto-oikeutta kenellekään. Jos malli ei toimi, palattaisiin kokeilun jälkeen nykyiseen käytäntöön.

– Elinvoiman vahvistaminen ja eri elinkeinojen edistäminen tulee olemaan tulevaisuudessa korostuneesti yksi kunnan tehtävistä.

Saamelaiset, matkailu ja metsätalous tärkeitä

Lohen mukaan malli saattaa vaatia lainsäädännön muutosta erityisesti tuoton käytön osalta, mutta ennen kaikkea se vaatii eri osapuolten sitoutumista.

– Saamelaiskäräjät ovat ilmaisseet jatkuvasti huolensa eri maankäyttömuotojen negatiivisesta vaikutuksesta alkuperäiskansan perinteisten elinkeinojen harjoittamiseen ja kehittämiseen. Samaan aikaan kasvava matkailu tarvitsee alueita palveluiden tuottamiseen.

Lohi korostaa sitä, että Inarissa tulee olla jatkossakin jonkilaista metsätaloutta valtion metsissä, jotta asukkaiden polttopuuhuolto voidaan turvata ja metsäautoteiden ylläpidosta pidetään huolta.

– Kaikki edellä mainitut näkökulmat ovat erityisen tärkeitä ja uskon vahvasti, että eri näkökulmat pystytään yhteensovittaminen nykyistä paremmin. Siksi esitän kokeilua uudenlaisesta päätöksentekomallista.

Lue seuraavaksi