Hoitoonpääsy on parantunut – lääkäripulassa aluevaihtelua

Neljä kymmenestä kokee yhä ongelmia lääkärin vastaanotolle pääsemisessä. Joka viides lääkärivakanssi hoidetaan sijaisilla. 188 vakanssia oli tutkimusaikaan täyttämättä.

lääkärit
Lääkäri kävelee terveyskeskuksen käytävällä.
Mikael Kokkola / Yle

Hoitoonpääsy terveyskeskuksiin vaikuttaisi helpottuneen kolmen vuoden aikana hieman, kertoo Lääkäriliiton teettämä väestökysely. Syyskuussa 2017 kansalaisista 41 prosenttia näki omassa kunnassaan ongelmia pääsyssä lääkärin ajanvarausvastaanotolle. Vastaava osuus oli 48 prosenttia vuonna 2014.

Lääkäriin pääsyn ongelmat johtuvat lähinnä pitkistä odotusajoista.

Hoitoonpääsyä kartoittavan väestökyselyn toteutti Lääkäriliiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy. Tiedot kerättiin syyskuussa 2017. Kyselyyn vastasi noin 1 000 suomalaista.

Jos saa valita, palvelun saatavuus, laatu ja etäisyys ratkaisevat

Ulkoistusten määrä ei ole juuri kasvanut. Laajamittaista yksityisen sektorin ryntäystä perusterveydenhuoltoon ei ainakaan vielä ole tapahtunut, toteaa Lääkäriliitto tiedotteessaan.

Väestökyselyssä kysyttiin myös kansalaisten kriteereitä hoitopaikkansa valitsemiseen laajentuvan valinnanvapauden myötä. Hoitopaikan valintaan tulee tulosten mukaan vaikuttamaan eniten saatavuus, mielletty palvelun laatu ja etäisyys palvelupisteeseen.

Lääkärivaje viitisen prosenttia – sijaisten osuus kasvanut huomattavasti

Terveyskeskusten lääkärivaje oli vuoden 2017 tutkimushetkellä 4,8 prosenttia. Vaje on kasvanut hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Lokakuussa täyttämättä oli noin 188 lääkärin tehtävää.

Lääkärivaje vaihtelee alueellisesti vuosittain. Suurin vaje oli tutkimuspäivänä Kainuussa, Itä-Savossa, Vaasassa ja Etelä-Savossa.

Lääkärivajetta ei ollut lainkaan 66 prosentissa eli liki sadassa terveyskeskuksessa. Näiden väestöpohja oli noin 2,26 miljoonaa asukasta.

Sijaisilla hoidettujen vakanssien osuus on kasvanut terveyskeskuksissa huomattavasti kymmenessä vuodessa. Nykyään joka viides vakansseista hoidetaan sijaisilla.

Lääkäriliiton Terveyskeskusten lääkäritilanne 2017 (siirryt toiseen palveluun) -tutkimukseen vastasivat kaikki Suomen 148 terveyskeskusta.