Vekaransalmen sillan rakentajaksi valittu Graniittirakennus Kallio

Liikennevirasto on valinnut Sulkavan Vekaransalmen siltahankkeen urakoitsijaksi Graniittirakennus Kallio Oy:n. Töiden valmistelut alkavat jo ensi viikolla.

Siltojen, tunnelien, sähkölinjojen ym. rakentaminen
Havainnekuva Vekaransalmen sillasta
Liikennevirasto

Liikennevirasto on valinnut Vekaransalmen siltahankkeen urakoitsijan. Sillan rakentaa Graniittirakennus Kallio Oy. Työmaan valmistelut käynnistyvät viikolla 3 ja rakentamaan päästään alkuvuodesta 2018. Silta valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.

Vekaransalmen siltahankkeessa Vekaransalmen lossiyhteys korvataan kiinteällä sillalla. Hankkeen työt maastossa alkoivat vuoden 2017 lopulla, kun hankealueella tehtiin puuston poistoja. Graniittirakennus Kallio Oy toteuttaa alkuvuonna 2018 käynnistyvät rakennustyöt kokonaisurakkana.

Hankkeen tavoitteina on vähentää lossin liikennöinnistä aiheutuvia kustannuksia pitkällä aikavälillä sekä sujuvoittaa tie- ja vesiliikennettä. Valmistuttuaan Vekaransalmen silta on 639 metrin pituudellaan Suomen viidenneksi pisin silta.

Lossi liikennöi normaalisti rakentamisen aikana. Sillan alikulkukorkeus (24,5 m) mahdollistaa kaiken alueella liikkuvan laiva- ja huviveneliikenteen kulkemisen sillan alitse, Liikennevirastosta kerrotaan.

Siltahankkeelle on vuonna 2016 myönnetty 19,4 miljoonan euron rahoitus. Nyt ratkennut urakkahinta on runsaat 18,5 miljoonaa.