Rakennusbuumista löytyy paljon hyvääkin: kova kasvu hillitsee asuntojen hintojen ja vuokrien nousua

Rakentamisen kova tahti on tuonut mukanaan useita kielteisiä ilmiöitä. Esimerkiksi osaavasta työvoimasta on pula ja laatuongelmat ovat lisääntyneet. Mutta jotain hyvääkin rakennusbuumista löytyy.

Rakentaminen & kiinteistöt
Rakennustyömaa Länsi-Pasilassa.
Tommi Pylkkö / Yle

Pellervon taloustutkimuksen PTT:n ekonomistit muistuttavat, että ennätysmäisen kova rakentamisen tahti hillitsee hintojen ja vuokrien nousua.

Samalla vuokrien alueelliset erot tasoittuvat hieman. Toki kaupunkien välillä erot asuntojen hintakehityksessä ovat yhä merkittäviä.

PTT:n ennusteen mukaan vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousevat tänä vuonna 2,2 prosenttia. Viime vuonna ne nousivat 1,9 prosenttia. Uusien ja vanhojen vapaarahoitteisten vuokrien ennustetaan nousevan tänä vuonna 2,1 prosenttia.

Kerrostalon seinä ja lasitettuja parvekkeita.
Marko Melto / Yle

PTT arvioi vuokra-asuntotarjonnan kasvavan niin nopeasti, että uusissa vuokrasopimuksissa vuokrat saattavat kääntyä jopa laskuun.

– Talouden ja työllisyyden paraneminen tempaa yhä useamman kaupungin takaisin kasvuun, PTT:n ekonomisti Lauri Vuori toteaa.

Maakunnissakin riittää väkeä

Asuntojen hinnat nousevat luonnollisesti etenkin kasvukeskuksissa ja laajemminkin Helsingin työssäkäyntialueella. Rakennusbuumi leviää silti yhä laajemmalle maakuntakeskuksiin.

PTT selvitti asuntorakentamista suhteessa väestökehitykseen maan eri osissa sijaitsevissa kaupungeissa. Esimerkeiksi kaupungeista, joissa voi olla riski liiallisesta rakentamisesta, tutkimukseen otettiin Seinäjoki, Joensuu ja Rovaniemi. Vertailukohdiksi valittiin suurempia kaupunkeja pääkaupunkiseudulta sekä Tampere ja Turku.

PTT:n mukaan nykyinen uudisrakentamisen määrä ei ole vielä aiheuttanut ylitarjontaa alueellisille asuntomarkkinoille näissä kaupungeissa. Kysyntää kaupunkimaiselle asumiselle riittää myös maakuntakeskuksissa. Keskustojen palvelut vetävät vanhenevaa väestöä puoleensa.

Esimerkiksi Joensuuhun siirtyy ensi syksynä Savonlinnan luokanopettajakoulutus. Joensuuhun odotetaan muuttavan noin 700 opiskelijaa, joille rakennetaan vastaava määrä opiskelija-asuntoja. Joensuun ohella Seinäjoella ja Rovaniemellä sisäinen väestökehitys lisää kaupungistumista.

Kerrostaloja nousee ennätysmäärä

Suomessa valmistuu nyt uusia kerrostaloasuntoja eniten sitten vuoden 1975. Lauri Vuori on sitä mieltä, ettei meillä tuoteta vielä ylitarjontaa ja rakentamisen pullonkauloilta on toistaiseksi vältytty.

Paikka paikoin materiaalien toimitusajat ovat kuitenkin lisääntyneet. Muun muassa betonielementtejä voidaan työmailla joutua odottamaan selvästi normaalia kauemmin.

– Kohta saatetaan olla nollasummatilanteessa, jossa rakentaminen yhteen paikkaan on toisesta pois, Vuori pohtii.

Vuoren mukaan asuntomarkkinoiden vakaan kehityksen kannalta oli tärkeää, että rakentaminen jatkuisi virkeänä myös jatkossa. Sen takaisivat muun muassa tonttien riittävä saatavuus ja infrahankkeiden toteuttaminen.