Hyppää sisältöön

Kiista suuresta tuulipuistosta Porissa – onko melulaskelmat tehty oikein?

Ahlaisiin Lammin alueelle suunnitellut tuulivoimalat jakavat porilaisia ja kaupungin päättäjiä. Tuulivoimaloiden melumittauksien ohjeistuksia valtiolle laatinut tutkija kyseenalaistaa konsulttien tekemät Lammin puiston melumallinnukset.

Lammin tuulipuisto herättää tunteita Porissa. Kuva: Ismo Pekkarinen / AOP

Porissa käydään kovaa vääntöä pian ratkaistavaksi tulevasta ja kiistellystä tuulivoimakaavasta.

Tuulivoimaloiden aiheuttamaa melua pitkään tutkinut diplomi-insinööri Hannu Nykänen arvioi, että Ahlaisten Lammin tuulivoimaloiden melumallinnus (siirryt toiseen palveluun)on tehty vaatimusten vastaisesti.

Ahlströmin kiinteistöyhtiö ja Satawind haluavat rakentaa Lammiin 14 voimalan tuulipuiston. Voimaloiden napakorkeus olisi enintään 150 metriä ja kokonaiskorkeus enintään 220 metriä.

Melulaskelmat ovat tuulipuiston hyväksymisvaiheessa merkittäviä, koska tuulivoimaa vastustetaan muun muassa sen pelättyjen meluhaittojen takia.

Tutkija: Isoja puutteita

Hannu Nykänen toteaa Ylen näkemässä raportissa, että mallinnus ei täytä ympäristöministeriön julkaiseman tuulivoimaloiden melumallinnusohjeen vaatimuksia eikä arvioi luotettavasti, minkälaista melua voimalat aiheuttavat lähiseudulla.

– Merkittävin puute mallinnusraportissa on se, että tuuliturbiinien melupäästötietoja ei ole annettu ympäristöministeriön mallinnusohjeen edellyttämällä tavalla. Melumallinnus on lisäksi tehty turbiinityypille, jonka kokonaiskorkeus on suurempi kuin osayleiskaavaehdotuksessa mainittu suurin kokonaiskorkeus, Nykänen toteaa.

Nykäsen mukaan Porin kaupungille toimitetussa selvityksessä on myös muita ongelmia muun muassa pienitaajuuksisen melun osalta. Hän suosittaakin, että Pori noudattaa Lammin voimaloiden kohdalla edellisellä valtuustokaudella tehtyä linjausta, ettei voimaloita rakenneta kahta kilometriä lähemmäs asutusta.

Tunnettu tuulivoimamelun tutkija

Hannu Nykänen on tutkinut tuulipuistosta tehtyä melumallinnusta tuulipuiston vastustajien toimeksiannosta. Hän on aiemmin tehnyt töitä VTT:llä ja kehittänyt melututkimusta tuulivoimayhtiöiden käyttöön (siirryt toiseen palveluun).

Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että Nykäsen arvostelema melumallinnus on Porin kaupungille toimitettujen tietojen mukaan tehty ympäristöministeriön ohjeiden (siirryt toiseen palveluun) perusteella. Ympäristöministeriön ohjeet taas perustuvat osittain muun muassa Nykäsen laatimiin (siirryt toiseen palveluun) laskentamalleihin.

Nykäsen tutkimustyötä on käytetty myös muissa ohjeistuksissa (siirryt toiseen palveluun) [PDF-tiedosto] , jotka ovat laskelmien pohjana.

Konsulttiyhtiö kiistää väitteet

Tuulipuistoa kaavoittavat yhtiöt ovat tilanneet melututkimukset konsulttiyhtiö Rambollilta. Ramboll kiistää tutkija Hannu Nykäsen näkemykset Ylelle laatimassaan vastineessa.

Rambollin melumittauksista vastaavat ryhmäpäällikkö Jari Hosiokangas ja projektipäällikkö Janne Ristolainen toteavat että raportti täyttää ympäristöministeriön tekemän ohjeen vaatimukset. Heidän mukaansa mallinnus osoittaa, että melutasot eivät ylitä valtioneuvoston asetuksessa esitettyjä ulkomelun ohjearvoja tai sosiaali- ja terveysministeriön antamia rajoja asuntojen sisätiloihin kantautuvasta äänestä.

– Melutasot on arvioitu niin hyvin kuin hankkeen tässä vaiheessa on mahdollista, ja mikäli suunnitelmiin tulee muutoksia, arviot päivitetään vastaavasti, tutkijat sanovat.

Pienitaajuuksisen melun osalta laskenta on Rambollin mukaan tehty ympäristöministeriön ohjeen mukaisella laskentatavalla. Hosiokangas ja Ristolainen korostavat, että Nykäsen mainitsemia ääneneristävyysarvioita ei ole esitetty vertaisarvioiduissa julkaisuissa.

Ramboll tuo myös esille, että sen käyttämät asiantuntijat Janne Ristolainen ja Veli-Matti Yli-Kätkä ovat olleet Nykäsen ohella mukana laatimassa ympäristöministeriön ohjeita (siirryt toiseen palveluun) tuulivoimaloiden melun mallintamisesta.

Suunnitelma jakaa voimakkaasti

Lammin voimalat ovat herättäneet Porissa poikkeuksellisen voimakasta keskustelua. Paikalliset asukkaat pelkäävät, että voimalat aiheuttavat melu- tai välkyntähaittaa.

Voimalahanke on jakanut kaupunginvaltuutettuja. Aiemmin Porissa suhtauduttiin tuulivoimaan lähes varauksettoman myönteisesti, mutta viime vaalikaudella valmistuneen Peittoon tuulipuiston aiheuttamat haitat saivat useat valtuutetut muuttamaan kantaansa.

Voimalakaava (siirryt toiseen palveluun) on valtuuston ratkaistavana seuraavan kerran – ja kenties lopullisesti – todennäköisesti helmikuussa.

Kaava oli jo kaatumassa vuonna 2016, mutta tuulivoimayhtiöt käyttivät kaupungin kanssa tehtyyn sopimukseen kuuluvaa pykälää ja keskeyttivät kaavoituksen yksipuolisesti tehdäkseen uusia laskelmia.

Useiden arvioiden mukaan yhtiöt tahtoivat odottaa valtuustokauden vaihtumista ja tuoda tuulipuistokaavan uuden, mahdollisesti tuulivoimalle myönteisemmän valtuuston käsittelyyn.

Mitä päättävät demarit?

Ratkaisevassa asemassa tulevassa tuulivoimaäänestyksessä on, kallistuuko Porin valtuuston suurin puolue SDP kannattamaan vai vastustamaan tuulipuistoa.

SDP tekee perinteisesti ryhmäpäätöksiä, jotka sitovat koko valtuustoryhmää. Viime vaalikaudella ryhmä hajosi lähes kahtia tuulivoima-asiassa. Puolue onkin matkan varrella kääntänyt takkiaan eli ehtinyt sekä kannattaa että vastustaa voimaloita.

Kokoomus on alusta saakka kannattanut tuulipuistoa liput liehuen. Keskusta, ja perussuomalaiset ovat olleet puistoa vastaan, samoin kristillisdemokraatit ja monet vihreät. Vasemmistoliitosta valtaosa vastustaa puistoa, mutta kannattajien määrä on kasvanut hankkeen edistyessä.

Viime talvena valtuusto päätti antaa kaavavalmistelun jatkua äänin 37–28. Tämän päätöksen jälkeen useat valtuutetut ovat vaihtuneet kuntavaalien takia.

Töitä Mäntyluotoon?

Ahlaisten tuulipuiston rakentajayhtiöt ovat tarjonneet porilaisvaltuutetuille porkkanaa: jos nämä hyväksyvät voimaloiden rakentamisen, tuulivoimaloita luvataan rakentaa työpulasta kärsivällä Technipin telakalla Porin Mäntyluodossa.

Kauppalehden (siirryt toiseen palveluun) saamien tietojen mukaan Porin kaupunki on suunnitellut Technipin telakka-alueen ostamista. Kaupunki ei ole kommentoinut huhuja.

Lammin tuulipuiston kustannusarvio on noin 80 miljoonaa euroa. Hankkeen kotimaisuusasteeksi sen suunnittelijat arvioivat 50 prosenttia. Puiston arvioitu sähköntuotanto on noin 150 000 MWh vuodessa.

11:30 korjattu: Kaikki vihreät eivät vastusta tuulipuistoa.