Facebook muuttaa sitä, mitä päivityksiä sinulle näytetään: lisää kavereilta, vähemmän yrityksiä ja julkkiksia

Uudistuksella Facebookin käytöstä halutaan merkityksellisempää.

Peukkukäsi facebookin etusivulla.
Ismo Pekkarinen / AOP

Facebookin käyttäjät näkevät tulevaisuudessa todennäköisemmin sukulaistensa ja kavereidensa päivityksiä kuin julkkisten ja yritysten.

Facebook kertoi tekemästään uudistuksesta torstaina.

Ihmiset viettävät Facebookissa entistä vähemmän aikaa ja uudistuksen myötä aika luultavasti vähenee. Facebookin uutisvirrasta vastaava johtaja John Hegeman näkee kehityksen kuitenkin myönteisenä, sillä Facebookissa vietetystä ajasta tulee merkityksellisempää ja se on hyväksi myös liiketoiminnalle.

Hegemanin mukaan ihmisten kommunikointi on tärkeämpää kuin passiivinen kuluttaminen.

Facebookin perustaja ja johtaja Mark Zuckerberg on sanonut, että Facebookin on tarkoitus tuoda ihmisiä yhteen ja vahvistaa yhteisöjä myös oikeassa elämässä. Uudistuksen uskotaan tukevan tätä tavoitetta.

Zuckerbergin mukaan myös julkista sisältöä suodatetaan uudistuksen myötä uutisvirtaan samoilla standardeilla kuin muutakin sisältöä eli sisällön pitää rohkaista merkitykselliseen vuorovaikutukseen.

Uudistus tulee voimaan maailmanlaajuisesti lähiviikkoina.