Ratista kärähtänyt virkamies ajoi työajoja ilman korttia – kunta harkitsee virasta pidättämistä

Päällikköasemassa oleva parikkalalainen virkamies jäi kiinni rattijuopumuksesta kolme kertaa.

julkiset virat
Parikkalan Harjulinnassa sijaitsee kunnanvirasto
Kari Kosonen/Yle

Parikkalassa harkitaan päällikköasemassa olevan virkamiehen pidättämistä virantoimituksesta. Syynä on virkamiehen syyllistyminen rattijuopumuksiin.

Tapahtuneet alkoivat paljastua työnantajalle viime lokakuussa, jolloin henkilö syyllistyi törkeään rattijuopumukseen. Hän oli ajanut autoa myös ilman ajo-oikeutta.

Kunnanjohtaja Vesa Huuskonen sai tietää tapahtuneesta seuraavana päivänä. Tuolloin Huuskonen päätti jäädä odottamaan käräjäoikeuden päätöstä asiasta.

Käräjäoikeuden päätös tuli joulukuussa. Käräjäoikeus tuomitsi virkamiehen ehdolliseen vankeuteen sekä ajokieltoon. Ajokielto kestää elokuun alkuun asti.

Virkamies oli jättänyt kertomatta aiemmista rattijuopumuksista

Käräjäoikeuden päätöksestä ja poliisin esitutkintapöytäkirjasta kunnanjohtajalle selvisi, että virkamies oli jäänyt kiinni kahdesta rattijuopumuksesta jo syyskuussa. Näistä rattijuopumuksista virkamies ei ollut kertonut työnantajalleen.

Käytännössä virkamies oli ajanut autolla virkatehtävissä ja työmatkoilla ilman ajo-oikeutta kuukauden ajan.

– Sen jälkeen lähdimme hoitamaan virkamiesoikeudellista puolta tässä asiassa, Huuskonen sanoo.

Huuskonen on kuullut virkamiestä. Kunnanhallitus kuulee virkamiestä ja keskustelee mahdollisista jatkotoimista tiistaina. Selvitettävänä on virantoimituksesta pidättäminen.

– Pohdittavaksi tulee virantoimituksesta pidättäminen niin kauan, kuin henkilöllä ei ole ajo-oikeutta, Huuskonen sanoo.

Asiasta kertoi ensin Etelä-Saimaa.

Käryt kävivät työajan ulkopuolella

Virkamies syyllistyi rattijuopumuksiin työajan ulkopuolella.

– Tämä olisi vähän erinäköinen tapaus, jos hän olisi työaikana syyllistynyt joko rattijuopumukseen tai muuhun merkittävään laiminlyöntiin, Huuskonen kertoo.

Huuskosen mukaan virkamies on hoitanut tehtävänsä moitteettomasti.

Kunnallisia viranhaltijoita koskevan lain mukaan viranhaltijan on käyttäydyttävä asemansa ja tehtävänsä edellyttämällä tavalla.

Viranhaltija voidaan pidättää tutkimuksen tai oikeudenkäynnin ajaksi virantoimituksesta, mikäli hänen voidaan todennäköisin perustein epäillä syyllistyneen rikokseen virantoimituksen ulkopuolella.

Viranhaltija voidaan myös pidättää virantoimituksesta siksi ajaksi, kun hän ei voi hänestä johtuvasta syystä suorittaa asianmukaisesti virkatehtäviään.

Vesa Huuskosen mukaan rattijuopumuksiin syyllistyneen virkamiehen tehtävä edellyttää luottamusta ja uskottavuutta sekä kuntalaisten että yhteistyötahojen suuntaan. Lisäksi henkilön tehtävässä käytetään autoa päivittäin.