Raportti: Helsingin pörssin hiilijalanjälki on moninkertainen Tukholman pörssiin verrattuna

Helsingin pörssiin listatuista yrityksistä vasta alle kolmasosa raportoi hiilidioksidipäästönsä, selviää Sitran tilaamasta raportista.

ilmastonmuutos
UPM Kymin tehdas Kuusankoskella
Sitran tilaaman raportin mukaan metsäyhtiö UPM lukeutuu yrityksiin, jotka ovat sitoutuneet päästövähennyksiin. Kuvassa on Kymin tehdas Kuusankoskella.Raine Martikainen / Yle

Suomalaisten pörssiyritysten tulisi selvittää pikaisesti, miten ilmastonmuutoksen torjuntatyö vaikuttaa niiden liiketoimintamalleihin.

Näin sanoo Helsingissä vieraileva Maximilian Horster, joka konsultoi työkseen kansainvälisiä suursijoittajia ilmastoasioissa. Horster johtaa ISS-Ethix-nimisen konsulttitalon ilmastoliiketoimintaa.

Hänen mukaansa esimerkiksi eläkeyhtiöiden kaltaiset institutionaaliset sijoittajat ovat yhä kiinnostuneempia siitä, miten yritykset varautuvat kovien päästöleikkauksien aikakauteen.

Läntisissä teollisuusmaissa päästöt pitää saada liki nollaan vuosisadan puolivälin tienoilla, mikäli maapallon keskilämpötilan nousu halutaan rajata enimmillään kahteen asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna.

– Sijoittaja haluaa nähdä, miten kahden asteen tavoite vaikuttaa sijoituskohteen liiketoimintamalliin – erottaakseen, ketkä ovat tulevaisuuden voittajia ja häviäjiä, Horster sanoo Ylen haastattelussa.

Valtavirran sijoittajat heräämässä

Horsterin mukaan sijoittajien maailma on muuttunut vuonna 2015 solmitun Pariisin ilmastosopimuksen jälkeen. Aiemmin ilmastonmuutoksesta puhuivat "eettiset sijoittajat", kuten kirkot ja maailmanparantamiseen tähtäävät säätiöt.

Nyt myös valtavirran sijoittajat ovat alkaneet miettiä, mikä on ilmastonmuutoksen torjunnan vaikutus sijoitetun pääoman tuottoon. Tällä on merkittäviä vaikutuksia yritysten rahoituksen kannalta.

Maximilian Horster
Sijoituskonsultti Maximilian Horster kannustaa suomalaisia pörssiyrityksiä raportoimaan hiilidioksidipäästönsä.Antti Koistinen / Yle

Horster on laatinut tiiminsä kanssa Sitralle vuosittaisen raportin Helsingin pörssiin listattujen yhtiöiden ilmastovaikutuksista. Tiistaina julkaistun selvityksen mukaan Helsingissä listatuista yrityksistä vain 31 prosenttia raportoi omat kasvihuonekaasupäästönsä tarkasteluvuonna 2016.

Lukema selittyy osaltaan sillä, että Helsingin pörssissä on listattuna lukumääräisesti paljon pieniä yrityksiä. Jos yritysten markkina-arvo otetaan huomioon, lukema nousee 93 prosenttiin.

– On luontaista, että päästötietojen kokoamiseen ja raportointiin panostavat etenkin suuret yhtiöt, joiden sijoittajakuntaan useammin kuuluu kansainvälisiä instituutiosijoittajia. Toisaalta suurilla yhtiöillä on mahdollisuus käyttää tähän resursseja, mutta instituutiosijoittajat myös vaativat raportointia. Tällä saralla useilla suomalaisyhtiöillä on vielä tehtävää, sanoo Sitran projektijohtaja Janne Peljo.

Tukholman pörssi suoriutui Helsingin pörssiä kehnommin: siellä päästönsä raportoi vain 27 prosenttia yrityksistä.

Raportista käy ilmi myös, että Helsingin pörssin vajaasta 130 yrityksestä vain yhdeksän, eli noin seitsemän prosenttia, oli sitoutunut ilmastotieteen mukaisiin päästövähennystavoitteisiin vuonna 2016.

Horsterin mukaan tämäkin on edistystä, sillä kyseisiä päästövähennystavoitteita ei ollut lainkaan ennen Pariisin ilmastosopimusta.

Hiilijalanjälki näyttää pienentyvän

Raportissa tarkasteltiin myös Helsingin pörssiin listattujen yritysten hiilijalanjälkeä. Vuonna 2016 miljoonan euron sijoitus pörssin yleisindeksin mukaisesti tuotti laskennallisesti vajaan 200 tonnin hiilidioksidipäästöt.

Luku on peräti 16 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Horsterin mukaan muutaman vuoden otoksen perusteella ei kuitenkaan voida tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä suomalaisten pörssiyritysten päästöjen kehittymisestä.

Toinen tulkinnassa huomioitava seikka on se, että ISS-Ethix mittaa niin sanottua hiili-intensiteettiä, eli sitä, kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä syntyy suhteessa yhtiön markkina-arvoon ja sijoittajan omistusosuuteen.

Tavoitteena on kuvata, kuinka suurelle hiilidioksidipäästölle sijoittaja "altistuu".

– Viesti ei ole se, että päästöt ovat pudonneet dramaattisesti Helsingin pörssissä. Mutta voidaan todeta, että päästöt ovat pysyneet vakaina huolimatta siitä, että yritysten markkina-arvo on kehittynyt suotuisasti, Horster sanoo.

Helsingin pörssin hiilijalanjälki on moninkertainen Tukholman pörssin lukemiin verrattuna. Vertailukelpoisuutta kuitenkin haittaa se, että Helsingin pörssissä energiantuottaja Fortumilla on valtava painoarvo päästöissä.

Ruotsissa paikallinen energiajätti Vattenfall sen sijaan on valtion 100-prosenttisesti omistama yritys, joka ei ole Tukholman pörssissä.

Helsingin pörssissä listatuista yrityksistä eniten päästöjä tuottivat vuonna 2016, Fortumin ohella, runsaasti energiaa kuluttavat yritykset, kuten teräsyhtiöt SSAB ja Outokumpu sekä metsäfirmat UPM ja Stora-Enso.