1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. litium

Keliber rakentaa litiumtehtaansa Kokkolaan – valmiin teollisuusalueen hyödyt veivät voiton Kaustiselta

Suurteollisuusalueelle suunniteltava tehdas työllistäisi noin 50 työntekijää. Kokkola vei voiton suurteollisuusalueen valmiin infrastruktuurin ansiosta.

litium
Litium on nykyään akkuteollisuudelle tärkeä raaka-aine
Keliber Oy:n työntekijä esittelee litiumesiintymiäPetri Puskala / Yle

Kaivosyhtiö Keliber aikoo sijoittaa litiumkemiantehtaansa Kokkolan suurteollisuusalueelle. Yhtiön louhokset ja rikastamo rakennetaan Kaustiselle noin 50 kilometrin päähän. Alun perin myös litiumkemiantehtaan piti tulla Kaustisen rikastamon yhteyteen, mutta Kokkolan suurteollisuusalue nousi vaihtoehdoksi syksyllä.

– Päätimme laajan ja huolellisen tarkastelun perusteella sijoittaa litiumkemiantehtaan Kokkolaan KIP:n alueelle. Päätökseen vaikuttivat erityisesti KIP:n valmis infrastruktuuri, useiden tarveaineiden ja palveluiden saatavuus sekä ympäristönäkökulmasta alueella jo olemassa olevat vedenpuhdistus- ja jätteenkäsittelyratkaisut. Lisäksi kemiantehtaan sijainti Kokkolassa tarjoaa meille tulevaisuudessa enemmän joustavuutta erilaisissa markkinatilanteissa. Näemme myös, että tällä päätöksellä on myönteinen vaikutus litiumtuotantomme rahoitusneuvotteluihin ja rahoitusratkaisun toteutumiseen, toteaa toimitusjohtaja Pertti Lamberg yhtiön tiedotteessa.

KIP:n suurteollisuusalueella on valmis teollinen infrastruktuuri. Samoin monet Keliberin tarvitsemat tarveaineet ja palvelut ovat alueella saatavissa. Alueella on myös valmiit vedenpuhdistus- ja jätteenkäsittelyratkaisut.

Tehdas sijoittuu suurteollisuusalueelle Kemirantien ja junaradan väliselle alueelle Kokkolan Voiman ja polttoainevarastojen väliin. YVA-ohjelman mukaan tehdas työllistää 50 työntekijää. Tehtaan rakentamisen arvioidaan maksavan noin 115 miljoonaa euroa, mikä on puolet Keliberin kokonaisinvestoinneista.

Keliber suunnittelee aloittavansa kaivostoiminnan ensi vuonna, yhtiön rahoitusneuvottelut ovat vielä kesken.

Ympäristövaikutukset arvioidaan pieniksi tai keskisuuriksi

YVA-ohjelman mukaan alustavasti litiumtehtaan vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastoon arvioidaan pieniksi–keskisuuriksi. Merkittäviä vaikutuksia ilmanlaatuun tai ilmastoon ei hankkeesta arvioida aiheutuvan.

Kasvillisuus- ja luontotyyppivaikutusten osalta YVA:ssa tarkastellaan erityisesti tehdasaluetta ja sen ympäristöä sekä pöly- ja muiden ilmapäästöjen vaikutuksia erityisesti Santahaan metsäalueen suuntaan.

Ajoneuvoliikenteelle tehtaan vaikutukset olisivat alustavan arvion mukaan keskisuuret.

Malmi aiotaan käsitellä hallissa, joten pölypäästöt arvioidaan niin vähäisiksi, ettei niiden mallintamista nähdä tarpeellisena.

Prosessissa muodostuva jätevesi käsitellään joko jätevedenpuhdistamolla tai haihduttamalla.

Keliber järjestää YVA-ohjelman yleisötilaisuuteen tiistaina 16.1. 2018 kello 17.30–20 Ykspihlajan toimitalolla. Arviointiohjelmaan voit tutustua tarkemmin täältä. (siirryt toiseen palveluun)

Lue seuraavaksi