Kaksoiskuntalaisuus törmäsi perustuslakiin: äänioikeuteen tai verotukseen ei ehdoteta muutoksia

Työryhmän mukaan monipaikkaisten henkilöiden, kuten mökkiläisten, mielipiteitä pitäisi kuitenkin kuulla kuntien päätöksenteossa.

kuntalaiset
Kesämökki
Kaksoiskuntalaisuus koskettaisi suuresti lähinnä kesämökkiläisiä, joista monet tekevät etätöitä huvilallaan.Ismo Pekkarinen / AOP

Kaksoiskuntalaisuutta pohtinut työryhmä ehdottaa vain pieniä muutoksia nykykäytäntöön tänään julkistetussa Millaista monipaikkaisuutta Suomeen -selvityksessään.

Kunnallisen päätöksenteon peruskiviin: äänioikeuteen, vaalikelpoisuuteen ja kuntien verotusoikeuteen ei ehdoteta muutoksia, koska se aiheuttaisi perustuslailllisia ongelmia. Näin ollen kuntalainen on jatkossakin virallisesti kirjoilla vain yhdessä kunnassa: maksaa veronsa yhteen kuntaan, voi äänestää vain yhdessä kunnassa ja voi asettua ehdolle vaaleihin vain yhdessä kunnassa.

Selvityksen vastaanottanut kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen yhtyy työryhmän näkemyksiin. Jaettua kuntalaisuutta ei lähdetä varsinaisesti valmistelemaan eteenpäin.

Kaksoiskuntalaisuuden sijaan työryhmä puhuu mieluummin monipaikkaisuudesta.

– Moni viettää aikaansa eri paikkakunnilla työn, vapaa-ajan ja perhesuhteiden johdosta ja se kasvaa edelleen työn muutosten ja digitalisaation edetessä. Tämä lisää tarvetta ottaa asia huomioon niin lainsäädännössä kuin kuntien toiminnassakin, toteaa työryhmän puheenjohtaja, hallitusneuvos Auli Valli-Lintu.

Työryhmä kannustaakin kuntia osallistamaan monipaikkaiset ihmiset kunnan toimintaan, ja heidän mielipiteitään tulisi kuulla ennen päätöksentekoa. Kuntia kannustetaan myös hyödyntämään kokeilukulttuuria ja ottamaan käyttöön digitalisaation keinoja, joilla rakennetaan e-kuntalaisuutta.

Yli kolmannes kannattaa

Kaksoiskuntalaisuus jakaa mielipiteet kesämökkiläisten keskuudessa. Kesähuviloita on maassa yli puoli miljoonaa ja suuri osa monipaikkaisista ihmisistä on juuri kesämökkiläisiä, jotka voivat viettää huvilallaan pitkiäkin aikoja vuodesta.

Mökkibarometri 2016 (siirryt toiseen palveluun) -kyselyn mukaan 36 prosentia ulkokuntalaisista mökkeilijöistä kannatti kaksoiskuntalaisuutta ja 24 prosenttia vastusti. Kolmanneksella kaikista vastaajista ei ollut mielipidettä. Kyselyssä kansoiskuntalaisuudella tarkoitettiin mallia, jossa kaksoiskuntalaisuuteen liittyisi verovelvollisuus ja äänioikeus.

Kesämökkiläisiä edustavassa Vapaa-ajan asukkaiden liitossa ei juuri yllätytty johtopäätöksistä.

Erkki Virtanen
Erkki VirtanenMarkku Pitkänen / Yle

– Minusta selvitys on aika realistinen siinä, että kaksoiskuntalaisuus on teknisesti aika mahdoton toteuttaa muun muassa verotussyistä. Minusta on realisimia edetä vapaaehtoisuuden pohjalta, sanoo varapuheenjohtaja Erkki Virtanen Vapaa-ajan asukkaiden liitosta.

– Kaikkien järkevien kunnanjohtajien intressissä on ottaa vapaa-ajan asukkaat huomioon toiminnassaan ilman sen kummempaa lakia tai muuta, Virtanen toteaa.

Kaksoiskuntalaisuudesta ei ole säädetty lailla yhdessäkään Pohjoismaassa.

_Kello 13.01. Lisätty kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen (kesk.) näkemys selvitykseen. _

_Kello 14.37. Lisätty Vapaa-ajan asukkaiden liiton varapuheenjohtajan Erkki Virtasen kommentit. _