Hyppää sisältöön

Lex Kittilä -selvitysryhmä jalkautui Kittilään

Selvitysryhmä haluaa tutustua Kittilän kunnan arkeen ennen kuin se alkaa sorvata suosituksia.

Lex Kittilä -selvitysryhmä: Liisa Talvitie, Antti Rantakokko ja Irma Nieminen

KITTILÄ Kolmihenkinen selvitysryhmä aloitti toimintansa vuodenvaihteen jälkeen järjestäytymällä ja tutustumalla julkisiin asiakirjoihin. Tiistaina ryhmä jalkautui Kittilään, ja se alkoi tutustua päätöksentekoon käytännössä. Ensimmäisenä ryhmä tapasi vs. kunnanjohtajan Sanna Ylinamman sekä kunnanvaltuuston jäsenet ja varajäsenet.

Selvitysryhmään kuuluvat kaupunkineuvos Antti Rantakokko, joka toimii puheenjohtajana, sekä ylituomari Liisa Talvitie ja hallintojohtaja Irma Nieminen. Heidän tehtävänään on tehdä oikeudellinen selvitys Kittilän kunnan hallinnon selkeyttämiseksi. Selvityksen on oltava valmis helmikuun loppuun mennessä.

Puheenjohtaja Antti Rantakokko sanoo, että tehtävä vaikea, koska se on niin laaja ja työ pitää saada valmiiksi nopeasti. Rantakokon mukaan Kittilässä kävi jo heti aluksi selväksi, että tarve selvitysryhmälle on suuri.

– Me käymme Kittilässä keskusteluja ja kuullaan eri osapuolia. Laajasti on ollut toiveita siitä, että käytäisiin asiaa läpi eri osapuolten ja jopa yksittäisten valtuutettujen kanssa. Kovasti on näkynyt huolestuneisuus näistä asioista, mutta eihän meille ole taputettu, Rantakokko kuvailee.

"Kittilän tapa" vs. "Helsingin tapa"

Kittilässä päätöksentekoa on puolusteltu sillä, että Kittilässä on oma tapa toimia, mitä Helsingissä ei ymmärretä. Irma Nieminen sanoo, että juuri siksi ryhmä haluaakin ensimmäisenä kuunnella kittiläläisiä ja keskustella eri ryhmien kanssa.

– Tällä ensimmäisellä viikolla haluamme nimenomaan tutustua tähän tilanteeseen. Me teemme tätä selvitystä yhdessä kittiläläisten kanssa, ja pyrimme saamaan yhdessä hallinnon kuntoon. Toimintakulttuuria ei voi kaataa ulkopuolelta tänne Kittilään, vaan kittiläläisten tulee itse löytää se oikea tapa.

– Minä haluaisin korostaa, että meillä ei ole tarkoitus kiinnittää huomiota yksittäisiin päätöksiin vaan päätöksentekoon yleisesti.

Vain valtuusto tai ministeriö voi pidättää luottamushenkilöitä

Liisa Talvitie korostaa, että selvitysryhmä ei ole paikalla ottamassa kantaa kunnan yksittäisiin päätöksiin, pidättämässä ketään virasta tai osoittelemassa syyllisiä.

– Selvitysryhmä keskittyy hallintoon ja sen parantamiseen. Me kiinnitämme kyllä huomiota syytettyjen tarpeeseen pidättäytyä virastaan, mutta selvitystyöryhmä ei määrää ketään pidätettäväksi eikä ota kantaa siihen, miten vakava rikosepäily on kyseessä kunkin kohdalla.

– Sitten, jos valtuusto jättää toteuttamatta selvitysryhmän esityksiä, valtiovarainministeriö voi esittää henkilöiden pidättämistä luottamustoimistaan. Mutta tämä ryhmä ei voi pidättää ketään virasta tai luottamustoimesta. Me voimme vain esittää sellaista, mikä on kuntalain mukaan mahdollista.

Ryhmä ei tiistaina halunnut ottaa vielä mitään kantaa siihen, kuinka todennäköistä on pidättää syytteessä olevia luottamushenkilöitä. Valtiovarainministeriö on kuitenkin lausunut, että Kittilän kunta ei ole ryhtynyt riittäviin toimiin luottamushenkilöiden pidättämiseksi toimesta virkarikosta koskevan esitutkinnan ja oikeudenkäynnin ajaksi. Lisäksi esitutkinnassa on kunnan päätöksentekoa kuluvalla valtuustokaudella koskevia rikosepäilyjä.

Talvitien mukaan lain valmistelussa on ollut puhetta kahden kuukauden määräajasta, jossa kunnanvaltuuston tulee vastata selvitysryhmän toimenpide-ehdotuksiin. Lopullisessa laissa asia kuitenkin on ilmaistu niin, että valtuuston tulee käsitellä ehdotus ilman tarpeetonta viivytystä.

Selvitysryhmä jatkaa Kittilässä perjantaihin asti. Se palaa Kittilään ainakin ensi viikolla parin päivän ajaksi.

Lue lisää