Voisiko lukio sijaita Skinnarilassa? Tätä pohditaan Lappeenrannassa

Kaupunki selvittää, kannattaisiko lukio-opetusta sijoittaa teknillisen yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteyteen.

Lappeenranta
Opiskelija kirjoittaa muistiinpanoja.
Yle

Lappeenranta harkitsee lukiokoulutuksen järjestämistä Skinnarilassa teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteydessä.

Kaupunki selvittää lukiokoulutuksen muutostarpeita laajemmin ja siinä yhteydessä tarkastellaan, voitaisiinko lukio-opetusta järjestää Skinnarilassa. Skinnarilassa voisi olla myös IB-lukio. IB-lukio toimii Lyseon lukiossa.

Sijainti Skinnarilassa tiivistäisi lukion ja korkeakoulujen yhteistyötä.

Asiaa alettiin selvittää Lappeenrannassa, sillä opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee parhaillaan lukiokoulutuksen uudistamista valtakunnallisesti. Uudistuksen yhtenä tavoitteena on lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyön tiivistäminen.

Kokonaisuutta pohditaan alkuvuoden aikana

Lappeenrannassa on kaksi lukiota ja ne molemmat sijaitsevat kaupungin keskustassa.

– Järkevää olisi ajatella lukiokoulutus kokonaisuutena ja sitten miettiä, että mikä osa opetuksesta on järkevää järjestää keskustassa ja mikä mahdollisesti Skinnarilassa, Lappeenrannan opetustoimenjohtaja Mari Routti kertoo.

Vielä ei siis tiedetä esimerkiksi sitä, jäisikö kaupungin keskustaan yksi lukio ja missä se olisi. Sellaisenaan kummankaan lukion siirtäminen ei Routin mukaan ole välttämättä järkevää.

Esimerkiksi urheiluakatemian opiskelijat ovat pääosin Kimpisen lukiossa. Heille on tärkeää päästä keskustassa tai sen lähellä oleviin liikuntapaikkoihin.

– Lyseossa puolestaan on alkanut hyvä yhteistyö teatterin kanssa ja lukioteatteritoimintaa on lähdetty kehittämään. Se toivottavasti jatkossa entistä enemmän kytkeytyy teatterin tilojen käyttöön, Routti kertoo.

Lukiolaiset tervetulleita

Lappeenrannan teknillisen yliopiston rehtori Juha-Matti Saksa toivottaisi lukiolaiset tervetulleiksi Skinnarilaan "vaikka jo ensi viikolla".

Saksan mukaan Skinnarila voisi olla hyvä paikka luonnontieteelliselle lukiolle. Yhteistyöstä hyötyisivät niin lukiolaiset kuin korkeakoulut.

Esimerkiksi miljoonia euroja maksaneet laboratoriot saisivat lisää käyttäjiä. Toisena hyötynä Saksa mainitsee opetusyhteistyömahdollisuudet.

– Mieti tilannetta, että olisit jo lukioaikana suorittanut yliopistollisia kieliopintoja tai matematiikkaa. Se olisi ihan huikea kilpailuetu, Saksa sanoo.

Mielipiteitä kysytään

Lukio-opetuksen mahdollisia muutoksia selvitetään Lappeenrannassa alkuvuoden ja kevään aikana. Päätöksiä tehdään ehkä keväällä.

– Teetämme aika laajapohjaisen kyselyn, että valmistelu perustuisi tosiasiallisiin tarpeisiin, Routti sanoo.

Kaupunki haluaa kuulla muun muassa henkilöstön, nuorten ja heidän huoltajiensa mielipiteitä asiasta

– Korkeakoulut sijaitsevat selvästi keskusta-alueen ulkopuolella. Voi olla, että sijainti estää opiskelijoiden hakeutumisen lukioon. Me ei lähdetä tätä arvaamaan ennalta heidän puolestaan, Routti sanoo.

Kaupungin keskustasta on matkaa yliopistolle ja ammattikorkeakoululle noin seitsemän kilometriä.

Tilakuluja halutaan alemmaksi

Lappeenrannan opetustoimella on parhaillaan meneillään myös laajempi toimitilatarkastelu. Siinä selvitetään, minkä verran tiloja on käytössä ja minkä verran niitä olisi mahdollista vähentää.

Tavoitteena on estää vuokrakulujen kohtuuton nousu. Routin mukaan alustavien laskelmien perusteella tilojen vuokraaminen yliopistolta tulisi edullisemmaksi kuin omien tilojen ylläpito.

Jos keskustassa olevalta lukiolta vapautuisi tilaa, voisi sitä hyödyntää perusopetuksessa.

– Sitä voitaisiin hyödyntää perusopetuksen järjestämisessä, Routti pohtii.

Opetustoimenjohtaja Mari Routin mukaan tilojen vuokraaminen korkeakouluilta lukiota varten nousi esiin siinä vaihessa, kun kosteusvaurioista kärsivälle Skinnarilan alakoululle etsittiin väistötiloja. Tällä hetkellä Skinnarilan alakoulun 3.-6.- luokkalaiset käyvät koulua yliopistolla.