1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. navetat

Maatalous työllistää valtavan joukon suomalaisia – "Tuista puhutaan, mutta raha ei jää viljelijän taskuun"

Suurnavetta on miljoona investointi, jonka rakentaminen työllistää joukon ihmisiä. Valmis navetta pitää leivässä eri alan ammattilaisia, konekauppiaista eläinlääkäreihin.

navetat
Lehmiä syömässä heinää pellolla.
Niklas Gabrielsson / Yle

Maatalous antaa toimeentuloa suurelle joukolle. Yksi karjatila työllistää esimerkiksi seminologeja, eläinlääkäreitä ja konekauppaa. Ruokaketju kokonaisuudessaan, mukaan luettuna maatalous, elintarviketeollisuus ja päivittäistavarakauppa, antavat työtä Suomessa noin 300 000 henkilölle.

MTK-Lapin johtokunnan puheenjohtaja Juhani Lampela sanoo, että maatalouden merkitys työllistäjänä jää usein vähälle huomiolle.

– Maataloustuista kyllä puhutaan, mutta unohdetaan, että raha ei jää viljelijän taskuun, Lampela toteaa.

Maitoketju työllistää tästä kymmenen prosenttia eli 30 000 ihmistä. Merkittävin maidonjalostaja Suomessa on Valio.

–Yhteensä Valio ja maitotilayrittäjät investoivat vuodessa noin 250 miljoonaa euroa. Siitä noin puolet on Valion investointeja ja noin puolet maitotilojen tekemiä investointeja, kertoo Valion hallituksen puheenjohtaja Vesa Kaunisto.

Usko maatalouteen luja Lapissa

Lapissa maatalouden tilaan uskotaan ja luotetaan nyt aiempaa enemmän. Tästä kertoo navettainvestointien (siirryt toiseen palveluun) määrä. Viime vuonna Lapissa navetoiden uudisrakentamis- tai peruskorjaushankkeita rahoitettiin yhtä paljon kuin kahtena edellisvuotena yhteensä.

Lapin ELY-keskus kertoo tiedotteessaan, että maatalous on ammattimaistunut ja maatalousyrittäjät ovat myös yhä koulutetumpia. Yrittäjät osaavat hyödyntää teknologiaa ja hankkivat ammattitaitoa myös omaehtoisen opiskelun kautta.

Uusilla navettainvestoinneilla haetaan toimintaan tehostamista. Suuremmassa yksikössä lehmäpaikan hinta tulee suhteessa taloudellisemmaksi. Nuoria maatalousyrittäjiä kannustetaan myös korkeammalla tukitasolla. Heillä on mahdollisuus korkeampaan tukeen viiden vuoden sisällä tilanpidon aloittamisen jälkeen.

– Tekniikan kehittyminen on antanut mahdollisuuden kasvattaa volyymia, kaikkea ei tarvitse tehdä enää itse. Toki se edellyttää, että peltoa on riittävästi ja infra on kunnossa, sanoo Lapin ELY-keskuksen maatilarahoitusasiantuntija Hannu Puominen.

Maataloustuista kyllä puhutaan, mutta unohdetaan, että raha ei jää viljelijän taskuun.

Juhani Lampela

Parin miljoonan navetta on merkittävä työllistäjä

Meri-Lapissa oli loppuvuodesta harvinainen tilanne, kun kaksi jättinavettaa valmistuivat yhtä aikaa, lähelle toisiaan.

Torniossa lehmät pääsivät uuteen jättinavettaan vuoden lopussa. Kanniaisen veljesten parin miljoonan euron navetan lisäksi Meri-Lappiin Keminmaahan valmistui myös Kannon veljesten navetta viime vuoden lopulla. Uudet valoisat tilat lisäävät myös eläinten viihtyvyyttä.

Lehmiä Kanniaisen navetassa Torniossa.
Lehmät tutustumassa uuteen navettaan.Jenni Mehtonen / Yle

– Eläintilavaatimukset ovat nykyään niin tiukat, että pitää olla paljon tilaa. Eläinten hyvinvoinnin takiakin täytyy olla isot mittasuhteet, sanoo toinen yrittäjäveljeksistä Jaakko Kanniainen.

Parin miljoonan euron navetta oli viime vuonna Tornion suurimpia investointeja.

Maatalousinvestoinnit poikivat hyvinvointia

Maatalousinvestoinnit tuottavat välillisiä työpaikkoja paikallisille kauppiaille, maansiirtourakoitsijoille ja muille yrittäjille. Myös paikalliset asukkaat hyötyvät, kun tiet ja maaseutumaisemat pysyvät kunnossa.

Esimerkiksi Tornion parin miljoonan Kanniaisen navetan investointi antoi työtä lukuisille muille yrittäjille.

– Rakennusprojekti on työllistänyt LVI- ja sähkömiehiä, pinnoittajia, kattourakoitsijoita ja maansiirtourakoitsijoita sekä monia muita ihmisiä. Tähän on tarvittu betonielementtejä ja muita rakennustarvikkeita. On pyritty käyttämään suomalaisia tuotteita, kertoo myyntipäällikkö Erkki Kautto Valmisnavetta Oy:sta.

Tilakoon kasvu ja uuden rakentaminen ei ole kuitenkaan itsetarkoitus.

– Meillä on erittäin hyviä ja kannattavia keskikokoisia tiloja. Tila voi kehittää kilpailukykyään muutenkin kuin volyymia kasvattamalla, sanoo Lapin ELY-keskuksen maatilarahoitusasiantuntija Hannu Puominen.

Lue seuraavaksi