"Lapsi saa olla juuri sellainen persoona kuin hän on" – Vanhemmat ovat enimmäkseen tyytyväisiä pääkaupunkiseudun päivähoitoon

Varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn mukaan vanhemmat ovat päivähoitoon pääosin tyytyväisiä.

varhaiskasvatus
Lapsia Ruokopillin päiväkodissa Vantaalla.
Yli 14 000 pääkaupunkiseudun lasten vanhempaa on vastannut kyselyyn, jossa se kertovat olevansa varsin tyytyväisiä varhaiskasvatuksen toimintaan.Kari Ahotupa / Yle

Pääkaupunkiseudun lapsista valtaosa viihtyy päivähoitopaikassaan erittäin hyvin. Tätä mieltä ovat ainakin heidän vanhempansa viime syksynä tehdyssä asiakaskyselyssä. Lasten viihtyminen nousee sekä Helsingissä, Espoossa, Vantaalla että Kauniaisissa tulosten kärkipäähän. Parhaan mahdollisen arvosanan viihtymisestä antaa kaikissa kaupungeissa yli puolet kyselyyn vastanneista vanhemmista.

Vanhemmat ovat tyytyväisiä myös lasten yksilölliseen kohtaamiseen päiväkodeissa. Heidän mukaansa lasten ja hoitajien välinen vuorovaikutus toimii hyvin, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehditaan ja lapsia kohdellaan ryhmissä yhdenvertaisesti.

Lapsi leikkimässä Ruokopillin päiväkodissa Vantaalla.
Vantaan Ruokopillin päiväkodissa pyritään siihen, että lapsen persoonalliset luonteenpiirteet nähdään positiivisina. Hän saa olla juuri sellainen kuin on.Kari Ahotupa / Yle

– Onnistunut vuorovaikutus on aivan keskeistä arvioitaessa varhaiskasvatuksen onnistumista, ja olemme myös nostaneet tätä esille viime vuosina, kertoo Helsingin varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas kaupungin tiedotteessa.

Vaikka esimerkiksi Helsingissä pitkät päiväkotimatkat puhuttivat viime syksynäkin, on ehdoton enemmistö vanhemmista kuitenkin tyytyväisiä päiväkodin sijaintiin ja liikenneyhteyksiin. Vain 12 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että sijainnissa on toivomisen varaa. Tulokset ovat hyvin samansuuntaisia muissakin kaupungeissa.

Sähköinen viestintä vieläkin lapsenkengissä

Pelkkää onnea ja auvoa päiväkotiarki ei kuitenkaan ole, ainakaan vanhempien tiedonsaannin kannalta. Vanhemmat suomivat kyselyssä erityisesti internet-sivuja ja päiväkotipaikan hakemiseen liittyvää neuvontaa. Helsingissä palveluohjaukseen ja riittäviin valinnanmahdollisuuksiin liittyvät arvosanat laskivat edelliseen kyselykertaan verrattuna.

– Tästä olemme saaneet palautetta ja tiedostamme haasteet, joita meillä on, kun lasten määrä on kasvanut Helsingin varhaiskasvatuksessa, sanoo Satu Järvenkallas.

Lapsia leikkimässä Ruokopillin päiväkodissa Vantaalla.
Esikoululaiset Saana, Maisa ja Hertta leikkipuuhissa Vantaan Ruokopillin päiväkodissa.Kari Ahotupa / Yle

Huoltajat kaipaavat päiväkoteihin myös tietoturvallista sähköistä viestintäkanavaa. Mieluisin tapa saada tietoa toiminnasta ja tapahtumista olisi sähköposti. Lisäksi sosiaalisen median kanavien kuten blogien ja Facebook-ryhmien käyttöön oltiin tyytyväisiä.

"Lapsi saa olla juuri sellainen persoona kuin hän on"

Vantaan Ruokopillin päiväkodin johtaja Silja Rahkamo kävi tuoreeltaan tarkistamassa oman päiväkotinsa tulokset ja sanoo olevansa tyytyväinen niihin.

– Kyllähän nämä tulokset ilahduttivat. Varsin hyviä lukuja oli koko Vantaan tasolla.

Ruokopillin päiväkodissa lähdetään Rahkamon mukaan siitä, että aikuisen kasvattajan on kuunneltava ja kuultava lasta, jotta hänen yksilölliset tarpeensa voidaan huomioida.

– Ylipäätään kaikki varhaiskasvatuksessa lähtee siitä, että lapsen on oltava yksilö. Hänet kohdataan aina sensitiivisesti ja ainutlaatuisena ja arvokkaana. Hän saa olla juuri sellainen persoona kuin hän on. Mutta samalla kun hän on yksilö, hänen pitää myös voida tuntea, että hän kuuluu joukkoon.

Ruokopillin päiväkodin johtaja Silja Rahkamo.
Vantaan Ruokopillin päiväkodin johtaja Silja Rahkamo sanoo, että on aikuisen kasvattajan tehtävä huolehtia esimerkiksi siitä, että jokaiselle lapselle löytyy kaveri.Kari Ahotupa / Yle

Jokainen lapsi otetaan joka päivä vastaan ja häneltä kysytään, miten aamu on sujunut. Pitkin päivää pyritään huomioimaan lapsi eri tavoin. Jos hän ei näytä löytävän kavereita, aikuisen tehtävä on huomata se ja tukea lasta kavereiden löytämisessä.

Lapsen yksilölliseen kasvattamiseen kuuluu Rahkamon mukaan myös se, että lasten erilaiset luonteenpiirteet nähdään myönteisinä.

– Me hyväksymme kaikki luonteenpiirteet. Me koetamme ajatella niin, että jokaisessa lapsessa on paljon sitä positiivista.

Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuskysely toteutettiin nyt neljännen kerran. Vuoden 2014 ja vuoden 2011 tuloksiin verrattuna aihealueiden kokonaiskeskiarvot ovat pysyneet lähes samalla tasolla.

Verkkokyselyyn tuli vajaat 14 500 vastausta eli mielipiteensä kertoi noin joka neljännen lapsen vanhempi. Vastaaminen oli mahdollista kuudella kielellä.

Katso tarkemmat tulokset kaupunkien omilta verkkosivuilta: Helsinki (siirryt toiseen palveluun), Espoo (siirryt toiseen palveluun), Vantaa (siirryt toiseen palveluun), Kauniainen (siirryt toiseen palveluun)