Kittilä ei vieläkään luovuta Ylen toimittajan pyytämiä pöytäkirjoja

Kunnan hallintojohtaja esitti oikaisupyynnön hyväksymistä ja pyydettyjen asiakirjojen luovuttamista vedoten julkisuuslakiin.

Kittilä
Kittilän kunnantalo
Kittilän kunnantaloJyri Tynkkynen / Yle

Kittilän kunnanhallitus on palauttanut valmisteluun Yle Rovaniemen toimittajan Jyri Tynkkysen jättämän asiakirjapyynnön, joka koski pöytäkirjoja kunnanhallituksen tämän valtuustokauden kokouksista.

Tiistaina kunnanhallitus käsitteli Tynkkysen oikaisuvaatimusta päätöksestä, jolla kunnanhallitus kieltäytyi antamasta asiakirjoja. Tuolloin Tynkkynen pyysi pöytäkirjoja vain lokakuun kokouksista.

Asian esittelijänä kokouksessa oli hallintojohtaja Esa Mäkinen, koska vs. kunnanjohtajaa Sanna Ylinampaa pidettiin asiassa mahdollisesti jäävinä. Oikaisuvaatimuksessaan Tynkkynen pyysi Kittilän kunnanhallituksta selvittämään, onko Ylinampa esteellinen käsitelemään esimerkiksi Levin vesihuoltoyhtiön asioita, koska poliisi epäilee häntä virkarikoksista.

Hallintojohtaja esitti Tynkkysen oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja asiakirjojen luovuttamista Ylelle salaisena pidettävien asioiden poistamisen jälkeen. Hallintojohtaja Esa Mäkinen viittasi julkisuuslakiin, jonka mukaan jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta. Lisäksi Levin vesihuoltoyhtiöön liittyvät asiat ovat olleet jo julkisuudessa yhtiön tiedotettua asioista.

Yhtiö on tiedottanut, että sen toiminnassa on havaittu taloudellisia ja myös juridisia väärinkäytöksiä.

Kunnanhallitus piti kokoustauon ja sen jälkeen vs. kunnanjohtaja Ylinampa ilmoitti, ettei hän ole asiassa esteellinen, vaan voi toimia asiassa esittelijänä. Tämän muutoksen jälkeen kunnanhallitus päätti palauttaa Tynkkysen oikaisuvaatimuksen takaisin valmisteluun.