Talvinen vesisade tekee tiestä hetkessä luistinradan – "Monet tienkäyttäjät eivät selvästikään ymmärrä sen vaarallisuutta"

Ennusteiden mukaan tulevien päivien liikennesää näyttää erittäin huonolta. Kun vesisade yllättää talvella, edes suolaus ei välttämättä pelasta äkkiliukkaalta.

tieliikenne
Sää voi muuttua nopeastikin talvisesta vetiseksi.
Sää voi muuttua nopeastikin talvisesta vetiseksi.Birgitta Vuorela / Yle

Leutojen talvien nopeat kelimuutokset ovet tehneet teiden talvihoidon haastavaksi. Varsinkin liukkauden torjunta on nykyolosuhteissa joskus haasteellista. Näin sanoo aluevastaava Jaakko Huhtala Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksesta.

– Lämpötila sahaa nollan molemmin puolin ja siihen liittyy hienojakoisia vesisateita ja lumisateita ja toistuvaa liukkauden torjuntatarvetta.

Muuttuneen talvi-ilmaston kinkkisimmäksi ilmiöksi Huhtala nimeää juuri vesisateet ja niiden aiheuttamat äkilliset liukkaat.

– Sateet ovat hyvinkin paikallisia, eivätkä ne välttämättä näy edes sadetutkissa.

Huhtala liikkuu paljon tien päällä ja kertoo havainneensa, että autoilijat eivät osaa varautua vesisateen tuomaan liukkauteen.

– Autoilijat alentavat ajonopeuksia, kun sataa lunta ja varsinkin kun sataa voimakkaasti lunta, mutta talvinen vesisade on sellainen ilmiö, että monet tienkäyttäjät eivät selvästikään ymmärrä sen vaarallisuutta.

Suolauskaan ei auta

Sateen vaara talvella piilee siinä, että riittävällä voimakkuudella tullessaan vesisade vie hyvin nopeasti suolan vaikutuksen, kun tien pinta on reilusti pakkasen puolella.

– Samoin alemmalla tieverkolla, missä liukkauden torjunta hoidetaan karheutuksella tai pistehiekoituksella, siellä häviää se karhennuksen vaikutus ja hiekoitushiekat peseytyvät hyvin nopeasti pois.

Ennusteiden mukaan liikennesää näyttää lähipäivinä kurjimmat puolensa. Reilut pakkaset vaihtuvat lyhyessä ajassa vesikeliin. Huhtalan mukaan sateiden tullessa tienpinnat voivat olla paikoin toistakymmentä astetta pakkasella ja se tietää todella vaarallisia ajo-olosuhteita.

Jaakko Huhtala sanoo säätilastojen osoittavan kiistattomasti, että talvikelit ovat muuttuneet selvästi tienhoidon kannalta hankalimmiksi. Vaikka teiden talvihoitoa tehostettaisiin kuinka paljon, on autoilijoiden varauduttava jatkossa äkillisesti muuttuviin olosuhteisiin kuten yllättäviin vesisateisiin.

– Vaikka talvihoidon laatuvaatimuksia kiristettäisiin ja toimenpideaikoja lyhennettäisiin, niin silti tiestöllä saattaa olla äkillistä kelimuutosta.

Jaakko Huhtala
Äkilliset säämuutokset ovat nykytalvien riesa, sanoo Jaakko Huhtala.Elina Kaakinen / Yle

Talvihoidon toimintalinjat päivitetään

Liikennevirasto on tämän kevään aikana päivittämässä talvihoidon toimintalinjoja ja muuttuneiden talviolosuhteiden hoitamiseen haetaan uudenlaiset kriteerit.

Jaakko Huhtala sanoo, että päivittämisen tarve on aivan ilmeinen.

– Nykyinen talvihoito vastaa laadullisesti oikein hyvin perinteiseen lumi- ja pakkastalveen. Ilmasto ja liikennetarpeet ovat muuttuneet kuitenkin siihen suuntaan, että liukkaudentorjunnan kriteereitä on syytä kehittää. Raskaan liikenteen aikataulupaineet ovat tiukentuneet ja kaluston massat ja mitat muuttuneet. Korkeat ilmajousitetut autot ovat herkempiä tienpinnan kaltevuusvaihteluille ja liukkaudelle.

Huhtalan mukaan myös alueelliset erot pitäisi ottaa nykyistä paremmin huomioon. Eri puolilla maata esimerkiksi elinkeinoelämän tarpeet ovat erilaisia ja ilmastokin vaihtelee maan eri osissa. Myös rahaa tarvitaan lisää, painottaa Huhtala:

– Perusväylänpidon rahoitus on pidetty euroissa mitaten samansuuruisena toistakymmentä vuotta eikä siinä ole huomioitu yleistä kustannusten nousua eikä toimintaympäristön muutoksia. Rahoituksen niukkuudesta tässä kaikessa on kysymys.