Hyppää sisältöön

Suomalaisprofessori muuttaisi skitsofrenian hoitoa: Injektiolääkkeet voisivat vähentää kuolleisuutta

Uuden tutkimuksen mukaan pitkävaikutteiset lääkkeet vähentävät sekä potilaiden kuolleisuutta että sairaalajaksoja jopa 30 prosentilla.

Ruotsalaisen lääketieteen yliopiston Karoliinisen instituutin laajassa tutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun) selvitettiin, minkälaisia eroja on suun kautta otettavien lääkkeiden ja ruiskeena annettavien lääkkeiden välillä.

– Tutkimustulosten perusteella näyttää siltä, että injektiolääkkeen käyttöön liittyi 20-30 prosenttia pienempi riski joutua sairaalahoitoon, sanoo tutkimusta johtanut professori Jari Tiihonen.

Lisäksi ruiskutettavat lääkkeet vähensivät skitsofreniapotilaiden kuolleisuutta 30 prosenttia.

Tasaisempi lääkepitoisuus ja säännölliset hoitotapaamiset hyväksi

Professori Jari Tiihonen löytää injektiolääkkeiden tehokkuudelle useita selityksiä.

– Injektiolääkityksessä lääkepitoisuudet eivät heilahtele yhtä paljon kuin tablettilääkityksessä. Suun kautta otettavat lääkkeet voivat unohtua tai potilas saattaa jättää ne ottamatta.

Muutaman viikon välein otettava pistos täytyy käydä hakemassa terveydenhuollon henkilökunnalta.

– Säännöllinen hoitokontakti voi myös vaikuttaa siihen, että potilas pysyy hoidossa ja hoitotulos on parempi.

Vaikeahoitoisimmille skitsofreniapotilaille tarkoitetut klotsapiini-lääkkeet näyttävät myös vähentävän merkittävästi uusia sairaalahoitoja. Klotsapiinia saa vain tabletteina, mutta säännöllisesti otettavien verinäytteiden takia myös sen käyttöön liittyy jatkuva hoitokontakti.

Skitsofrenian Käypä hoito -suositus uusiksi?

Skitsofreniaa sairastaa noin joka sadas suomalainen. Suurin osa potilaista käyttää tabletteina otettavia lääkkeitä.

Professori Jari Tiihonen olisi uusimpien tutkimustietojen valossa valmis muuttamaan skitsofrenian hoitosuosituksia.

– Lähes kaikissa Käypä hoito -suosituksissa ympäri maailman sanotaan, että "on tiettyjä erityistilanteita, jolloin pitäisi harkita injektiolääkkeen käyttöä."

– Mielestäni suositus voisi mennä päinvastoin, eli että vain erityistilanteissa harkittaisiin suun kautta otettavan lääkkeen käyttöä.

Kalliimpi lääke voi säästää sairaalakuluja

Injektiolääkkeitä on ollut markkinoilla jo vuosikymmenien ajan. Tabletteihin verrattuna vanhimmat injektiolääkkeet ovat hieman kalliimpia ja uusimmat selvästi kalliimpia.

Tiihosen mukaan sairaalajaksojen vähentyminen säästäisi kuitenkin monin verran enemmän rahaa, inhimillisestä kärsimyksestä puhumattakaan.

– Taudin paheneminen ja muutamia viikkoja kestävä sairaalahoito maksaa 600-700 euroa päivässä. Sillä rahalla ostettaisiin monen vuoden lääkkeet.

Karoliinisen instituutin tutkimuksen rahoittajana toimi lääkeyritys Janssen. Professori Jari Tiihonen on työskennellyt yrityksen konsulttina.

.
.