Linjaus kilpirauhaspotilaiden hoidosta sai moitteet oikeusasiamieheltä – huonosti valmisteltu ja väärin tulkittu

Tapaus liittyy laajempaan kiistaan T3-hormonin käytöstä kilpirauhaspotilaiden hoidossa.

Kuva: Anssi Leppänen / Yle

Eduskunnan oikeusasiamies arvostelee terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston antamaa lausuntoa paljon keskustelua herättäneessä kilpirauhaspotilaiden hoidossa.

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva neuvosto (PALKO) (siirryt toiseen palveluun) linjasi vuonna 2015, ettei kilpirauhasen vajaatoiminnan hoito pelkästään kiistellyllä T3-hormonilla kuulu julkisesti rahoitettuihin hoitoihin. Nyt oikeusasiamies kuitenkin toteaa, että PALKOn lausunto on ollut puutteellisesti valmisteltu ja että sille on annettu liikaa painoarvoa.

PALKOn lausuntoa on käytetty usein perusteluna viime vuosina käydyssä vilkkaassa keskustelussa T3-hoidoista. Lausuntoa pyysi alan erikoislääkärien endokrinologien yhdistys, joka on suhtautunut kriittisesti T3-monoterapiaan. Myöskään kansainväliset kilpirauhasjärjestöt eivät suosittele T3-monoterapiaa. Liian suuret annokset hormonia voivat olla jopa hengenvaarallisia.

Kantelun takana järjestö, joka tukee Valviran rankaisemia lääkäreitä

PALKOn lausunnosta teki kantelun Suomen kilpirauhaspotilaat ry:n hallituksen jäsen. Kilpo on vajaan 600 jäsenen potilasyhdistys, joka on tukenut T3-hoitoja antaneita lääkäreitä, kuten Valviran tutkittavana olevaa Ville Pöntystä.

Kantelijan mukaan PALKOn T3-hoidoille kielteinen linjaus on johtanut siihen, että "suuri potilasjoukko on jäänyt täysin julkisen terveydenhuollon palveluvalikoiman ulkopuolelle".

Oikeusasiamies ei ottanut kantaa tähän, mutta huomautti, että PALKOlla ei ole oikeutta päättää terveydenhuollon palveluvalikoimasta, vaan antaa siitä suosituksia. Oikeusasiamiehen mielestä PALKOn lausunnoille ei tosin voi antaa edes samaa merkitystä kuin suosituksille, jotka terveydenhuoltolain mukaan määrittävät terveydenhuollon palveluvalikoimaa.

– Kantelun mukaan PALKOn yhdistykselle antamalle lausunnolle on käytännössä annettu tosiasiassa samat oikeudelliset vaikutukset kuin suosituksella on, mitä ilmeisesti on tavoiteltukin. Pidän tätä ongelmallisena, ratkaisussa todetaan.

Oikeusasiamiehen mukaan PALKO ei esimerkiksi kysynyt yleistä mielipidettä otakantaa.fi-palvelussa eikä kuullut potilasjärjestöjä. Valmistelussa olisi kuultava laajasti kansalaisyhteiskuntaa ja erityisesti potilasjärjestöjä.

– PALKOn omaksuma lausuntomenettely ei voi eikä saa olla "oikotie" terveydenhuoltolaissa säädetyn suosituksen antamiselle.

Oikeusasiamies ei ottanut kantaa T3-hormonin käyttöön terveydenhuollossa, vaan ratkaisu koski PALKOn lausuntoa aiheesta.

PALKO: Ratkaisu tuskin vaikuttaa mitenkään Valviran sanktioihin

Palveluvalikoimaneuvoston pääsihteeri Taina Mäntyranta sanoo, että on vielä aikaista sanoa, mihin oikeusasiamiehen ratkaisu käytännössä vaikuttaa. Todennäköisesti PALKOn täytyy täsmentää, mistä se antaa suosituksia ja lausuntoja.

Oikeusasiamies julkaisi ratkaisun verkkosivuillaan (siirryt toiseen palveluun) keskiviikkona, mutta se on tehty jo ennen joulua ja varsinkin T3-hoitojen puolustajat ovat keskustelleet jo aiheesta. Suomen kilpirauhaspotilaat ry tulkitsee, että ratkaisu vaikuttaisi paitsi sairaanhoitopiirien hoitokäytäntöjen perusteluihin, myös aluehallintovirastojen ja Valviran ratkaisuihin.

Valvira on muun muassa rajoittanut useiden lääkärien lääkärinoikeuksia, kun nämä ovat määränneet kilpirauhasvalmisteita ilman lääketieteellisiä perusteita. Ainakin rohkeimmat T3-hoitojen puolustajat toivovat nyt, että Valviran antamiin sanktioihin puututtaisiin.

PALKOn pääsihteeri Taina Mäntyranta torjuu tulkinnan. Hänen mukaansa oikeusasiamiehen päätös keskittyy lähinnä PALKOn menettelytapoihin tulevaisuudessa.

– Valvira ei koskaan perusta mitään päätöstä esimerkiksi PALKOn lausuntoon tai suositukseen, hän sanoo.

Oikeusasiamies pyytää PALKOa ilmoittamaan maaliskuun 30. päivään mennessä, mihin toimenpiteisiin se ryhtyy ratkaisun pohjalta.