Erävoitto Finnpulpin sellutehtaalle: oikeus hylkäsi asemakaavasta tehdyt valitukset

Korkein hallinto-oikeus pitää asemakaavaa ja siihen tehtyjä selvityksiä riittävän kattavina.

Kuopio
Kopterikuva Finnpulpin tontista.
Yle

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt valitukset Kuopion Sorsasaloon suunnitellun Finnpulpin biotuotetehtaan asemakaavasta.

KHO:n torstaina antaman päätöksen mukaan Itä-Suomen hallinto-oikeuden viime maaliskuussa tekemää päätöstä ei muuteta. KHO pitää asemakaavaa ja sen muutosta laadittaessa tehtyjä selvityksiä riittävän yksityiskohtaisina ja kattavina.

Muutamat yksityishenkilöt sekä lähialueen kyläyhdistykset vaativat valituksessa Kuopion kaupunginvaltuuston kaavoituspäätöksen kumoamista.

Pohdinnassa muun muassa ympäristövaikutukset

Valituksissa oli kyse erityisesti siitä, onko alueen asemakaava ja sen muutos perustunut maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetulla tavalla kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Lisäksi kyse oli vesistöön liittyvistä vaikutuksista sekä terveellisestä elinympäristöstä.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan kaavaratkaisun perusteena olevissa selvityksissä on arvioitu maankäytön vaikutuksia kattavasti, eikä selvityksissä ole todettavissa virheitä tai puutteita, joiden perusteella niiden luotettavuutta olisi aihetta epäillä. Kaavaratkaisu perustuu KHO:n mukaan maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuun merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin.

KHO:n päätöksen mukaan maisemakuvan muuttumista aiempaa teollisemmaksi ei voida pitää elinympäristön laadun merkityksellisenä heikentymisenä, kun asemakaavan tarkoitus sekä alueen sijainti suhteellisen lähellä Kuopion keskustaa ja maisemavaikutuksia lieventävät toimenpiteet otetaan huomioon.

Päätöksen perusteluissa todetaan myös, että laadittujen selvitysten perusteella tehtaan ympäristövaikutukset ovat sillä tavoin hallittavissa, että maankäytön kannalta tehtaan sijoittaminen Sorsasaloon on olemassa.

Ympäristöluvan valituksia vielä ratkaisematta

KHO toteaa päätöksessään, että tehtaan toiminnalliset edellytykset ratkaistaan ympäristönsuojelulain, vesilain ja kemikaalilain lupa- ja valvontamenettelyjen kautta. Toiminnan tekniset vaatimukset ja ympäristökuormituksen sallittavuus ratkaistaan siis erikseen.

Hallinto-oikeudessa on vielä ratkaisematta valituksia biotuotetehtaalle myönnetystä ympäristöluvasta. Finnpulp suunnittelee Kuopion Sorsasaloon maailman suurinta havusellutehdasta. Sen kustannusarvio on 1,4 miljardia euroa. Tehtaan tuotantokapasiteetti tulee olemaan 1,2 miljoonaa tonnia vuodessa.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisusta kertoi ensimmäisenä Savon Sanomat. (siirryt toiseen palveluun)

Lue myös: Yritys maailman suurimman havusellutehtaan rakentamiseksi meni radiohiljaisuuteen – "Jos kyynisesti sanoo, eihän ne neuvottelut ole onnistuneet"

Lue myös: Finnpulp ei valita ympäristöluvastaan: "Tehdas tulee olemaan alallaan maailman ympäristöystävällisin"