THL: Esimiesten pitäisi tukea enemmän perhevapaille jääviä isiä

THL on tutkinut syitä isien vähäiseen perhevapaiden pitämiseen sekä etsinyt keinoja lisätä vapaiden käyttöä. Suurimmaksi ongelmaksi on muodostunut työtehtävien järjestely poissaolon aikana.

perhevapaa
isä pitelee tyttöä korkealla
AOP

Vaikka isät pitävät yhä enemmän varsinaista isyysvapaata, pidemmille perhevapaille jää edelleen vain harvat. Isien perhevapaille jäämisessä työpaikan ja esimiehen tuki olisi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan avainasemassa.

Eniten isien perhevapaiden pitämiseen vaikuttavat töiden organisointi isän vapaan aikana sekä esimiehen suhtautuminen vapaan pitämiseen, ilmenee THL:n uusimmasta tutkimuksesta (siirryt toiseen palveluun).

Kyselytutkimukseen vastasi runsaat 900 noin kolmevuotiaan lapsen isää. Lisäksi tutkimusta varten haastateltiin isiä ja esimiehiä työpaikoilla.

Isällä oikeus myös pidempiin vapaisiin

Isä hoitaa -tutkimuksen tehnyt erikoistutkija Johanna Närvi kertoo, että varsinainen kielteinen suhtautuminen isien vapaisiin työpaikoilla on harvinaista.

– Mutta mitä pidempi vapaa, sitä useammin kielteistä suhtautumista oli.

Kielteistä suhtautumista kohdataan varsinkin silloin, kun isä haluaisi jäädä vanhempien kesken jaettavalle vanhempain- tai hoitovapaalle. Närven mukaan työpaikoilla pitäisi lisätä ymmärrystä siitä, että pidemmät vapaat eivät kuulu vain äidille.

– Isille ei kuulu vain ne isille nimetyt isyysvapaat, vaan isillä on ihan yhtälailla lakisääteinen oikeus näihin vanhempain- ja hoitovapaisiin kuin äideilläkin.

Esimiehillä velvollisuus järjestää isien työt

Suurimmaksi esteeksi vapaiden käytölle nousee työtehtävien järjestely.

Tutkimuksessa selvisi, että perhevapaalle jääville isille otettiin vain harvoin sijainen. Isien työt hoidettiin yleisimmin jakamalla töitä työtovereiden kesken. Etenkin ylemmille toimihenkilöille oli tyypillistä, että työtehtävistä huolehtivat isät itse joko ennen vapaata, vapaan jälkeen tai jopa sen aikana.

Närven mukaan juuri tässä esimiesten pitäisi ryhdistäytyä.

– Esimies on viime kädessä vastuussa siitä, kuka perhevapaalle jäävän isän työt hoitaa vapaan aikana, Närvi muistuttaa.

Huolehtimalla perhevapaalle jäävän työtehtävien järjestelyistä, voidaan vaikuttaa siihen, minkä pituisen perhevapaan isä kokee mahdolliseksi. Varsinkin ylemmät toimihenkilöt kokivat pitkän poissaolon itselleen vaikeaksi. Isät ajattelevat usein, että heidän on itse hankalampi jäädä pidemmäksi aikaa pois töistä kuin äitien.

– Isien vapaat ovat usein melko lyhyitä, heidän töitään ei lyhyiden vapaiden aikana järjestellä ja siitä tulee tällainen itseään toistava kierre. Isät ajattelevat, että kun heidän töitään ei järjestellä, niin heidän on myös hankala jäädä pidemmäksi aikaa pois.

Ne isät, joille hankittiin sijainen tai joiden työt eivät kasautuneet odottamaan heitä, eivät pitäneet pitkää poissaoloa niin hankalana. Töiden järjestelyllä on siis merkitystä, Närvi painottaa.

Valmennusta esimiehille

Tutkimuksen ohella Työterveyslaitos on valmentanut esimiehiä edistämään työn ja muun elämän yhteensovittamista sekä kehittämään sen edellyttämiä järjestelyjä.

Seitsemällä työpaikalla valmennettiin kymmentä esimiesryhmää. Esimiehet saivat tietoa työpaikan käytännöistä ja yhteensovittamisen onnistumisen hyödyistä.

Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Salla Toppinen-Tannerin mukaan valmennuksella pystyttiin lisäämään esimiesten tietoisuutta käytännöistä sekä kasvattamaan heidän luottamustaan kykyynsä hoitaa yhteensovittamisen tilanteita omassa työssään.

Isien kokemukset rohkaisevia

Sosiaali- ja terveysministeriö toteutti yhdessä Miessakit ry:n kanssa viime vuoden marraskuussa tiedotuskampanjan radiokanavilla, sosiaalisessa mediassa sekä isille ja esimiehille tarkoitetulla verkkosivulla (siirryt toiseen palveluun).

Kampanjassa kahdeksan isää kertoi tarinan kokemuksistaan perhevapailla. Tarinat toivat esille sen, miten isän ja lapsen aika on ainutlaatuista ja siitä hyötyvät niin isä, lapsi kuin parisuhdekin.

Perhevapaan pitämisellä on isien mukaan myönteisiä vaikutuksia erityisesti isän ja lapsen keskinäiseen suhteeseen.

Isät ovat voineet jäädä hoitamaan lasta isyysvapaalle jo neljänkymmenen vuoden ajan.

Lue myös:

Tutkimus: Monet isät haluaisivat lisää isyysvapaita – iso osa äideistä vastustaa

Miksi isät eivät käytä enemmän perhevapaita? – Katso tästä tärkeimmät syyt