Kiihtyvä sellunkeitto nosti uusiutuvan energian tuotannon ennätyslukemiin viime vuonna

Suomi on jo edellä EU:n asettamia uusiutuvan energian tavoitteita.

uusiutuvat energialähteet
Äänekosken biotuotetehdas.
Äänekosken biotuotetehdas tuottaa uusiutuvaa sähköä selvästi enemmän kuin mitä kuluttaa.Simo Pitkänen / Yle

Selluteollisuuden investoinnit näkyvät jo selvästi energia-alalla: Suomessa tuotettiin viime vuonna ennätysmäärä sähköä, lämpöä ja liikenteen biopolttoaineita uusiutuvista energialähteistä.

Energiaviraston ennakkotietojen mukaan uusiutuvan energian tuotanto nousi yli 130 terawattituntiin (TWh), mikä tarkoittaa neljän prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna.

Uusiutuvan potista valtaosa, yli 60 prosenttia, tulee metsäteollisuuden sivuvirroista. Tärkein yksittäinen tekijä on sellunkeiton jäteliemi eli mustalipeä, jota poltetaan tehtailla energiaksi.

– Selluteollisuuden investoinnit näkyivät uusiutuvassa energiassa, ja erityisesti puuenergian käytössä. Alustavien tietojen mukaan alkuvuoden aikana puupolttoaineiden käyttö lisääntyi seitsemän prosenttia vuoteen 2016 verrattuna, kertoo uusiutuvasta energiasta vastaava johtaja Pekka Ripatti Energiavirastosta.

Viime vuonna selluteollisuuden kapasiteetti kasvoi selvästi, kun Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdas käynnistyi elokuussa. Myös UPM on investoinut Kymin sellutehtaan laajennukseen. Näiden tuotantokapasiteetti tosin pääsee täyteen vauhtiin vasta kuluvana vuonna.

Rutkasti lisää tuulivoimaa

Energiavirasto arvioi, että uusiutuva energia kattoi viime vuonna jo yli 40 prosenttia energian loppukulutuksesta. Suomi on siis edellä EU-tavoitetta, jonka mukaan Suomen energiankulutuksesta 38 prosenttia pitäisi kattaa uusiutuvilla vuonna 2020.

Metsäteollisuuden sivuvirtojen ohella uusiutuvan energian osuutta kasvattivat tuulivoimatuotanto, liikenteen biopolttoaineet ja lämpöpumput.

Energiaviraston mukaan suhteellisesti kovinta kasvu oli tuulivoiman kohdalla. Sen tuotanto harppasi yli 70 prosenttia noin neljään terawattituntiin.

Kasvu on kovaa, koska lähtötaso on matala. Tuulivoima kattoi viime vuonna sähkön kulutuksesta vajaat viisi prosenttia.

Vesivoiman tuotanto puolestaan laski yli kymmenen prosenttia alkuvuoden vähäisten sademäärien vuoksi.

Syöttötariffituissa raju kasvu

Tuulivoimaa tulee sähkömarkkinoille valtiovallan massiivisten tukien ansiosta. Uusiutuvan sähkön syöttötariffitukea maksettiin viime vuonna Energiaviraston mukaan 226 miljoonaa euroa.

Tuulivoima haukkasi potista leijonanosan, 196 miljoonaa euroa. Metsähakkeelle maksettiin 28 miljoonaa euroa ja puupolttoaine- sekä biokaasuvoimaloille kolme miljoonaa euroa.

Tukipotti oli vuonna 2016 yhteensä 172 miljoonaa euroa, joten kasvua kertyi huimat 31 prosenttia. Tukijärjestelmässä olevat voimalaitokset tuottivat uusiutuvaa sähköä noin 5,5 TWh.

Viime vuonna otettiin käyttöön myös uusi tukijärjestelmä, jonka kautta raskas teollisuus voi hakea kompensaatiota EU:n päästökaupan aiheuttaman sähkön hinnan nousun vuoksi. Tukea maksettiin viime vuonna 55 laitokselle yhteensä 38 miljoonan euron edestä.

Energiaviraston mukaan suurin hyötyjä oli metsäteollisuus 24 miljoonan euron tuella. Metalliteollisuudelle maksettiin 10 miljoonaa euroa.

Päästöoikeudet ovat viime vuosina olleet halpoja ylitarjonnan vuoksi. Hiilidioksiditonnin laskeminen ilmakehään maksoi viime vuonna keskimäärin 5,8 euroa.