Tenon lohisaalis jäi historiallisen pieneksi

Suomen puolella paikalliset kalastajat saivat saaliista 49 prosenttia, kalastusmatkailijat 46 prosenttia ja Tenon sivujokien vapakalastajaryhmät noin 5 prosenttia.

Tenojoki
kalastusveneitä Tenojoella
Kalastusmatkailu hiljeni Tenojoella viime kesänä rajoitusten tiukentamisen vuoksi.Annu Passoja / Yle

Tenojoen lohisaalis jäi historiallisen pieneksi viime vuonna. Luonnonvarakeskus Luke kertoo, että Suomessa ja Norjassa pyydettiin yhteensä reilut 60 tonnia lohta.

Saalis jäi pieneksi, koska Tenon kalastusta rajoitettiin viime kesänä entistä enemmän ja lisäksi olosuhteet kalastukselle olivat vaikeat.

Lohituristien määrä väheni viime vuonan Tenolla noin 70 prosenttia aiempiin vuosiin verrattuna. Vajaa 2500 kalastusmatkailijaa lunasti 10 000 kalastusvuorokautta. Vuonna 2016 heitä oli noin 8000 ja he lunastivat yli 31 000 kalastusvuorokautta.

Tenon kalastusmatkailijat saivat viime vuonna Suomessa 14,2 tonnin lohisaaliin. Vuotta aiemmin saalismäärä oli vajaat 22 tonnia, vaikka kalastuksen määrä oli kolminkertainen verrattuna viime vuoteen.

Norjan puolella kalastusmatkailijoiden määrä kasvoi, koska moni suomalainen kalastusmatkailija siirtyi Norjan puolelle, kun lupamäärä väheni rajusti Suomen puolella.

Tenojoen lohisaaliit
Luonnonvarakeskus Luke

Suomen puolella paikalliset kalastajat saivat saaliista 49 prosenttia, kalastusmatkailijat 46 prosenttia ja Tenon sivujokien vapakalastajaryhmät noin 5 prosenttia.

Luke muistuttaa, että saaliin ilmoittaminen tuli viime vuonna pakolliseksi kaikille Tenojoen kalastajille sivujoet mukaanlukien. Osa jätti saaliinsa ilmoittamatta ja heidän osaltaan saaliit arvioitiin, Luke kertoo.