Länsirannikon yhteinen yliopistosairaala olisi hyvä juttu, jos lakeja muutetaan

Turku, Pori ja Vaasa ovat selvittäneet yhteisen yliopistosairaalan perustamista. Selvitys ei tyrmää, mutta osoittaa haasteet ja heikkoudet.

Sairaalat ja terveyskeskukset
Vaasan keskussairaalan akuuttiosaston pääsisäänkäynti.
Tuomo Rintamaa / Yle

Länsirannikon yhteinen yliopistosairaala ei näytä vielä kovin todennäköiseltä. Länsirannikon yliopistosairaala yhdistäisi Turun, Porin ja Vaasan sairaalat saman hallinnon alle. Sairaanhoitopiirien teettämän selvityksen mukaan ensin tarvittaisiin kuitenkin laki, joka mahdollistaa maakuntien yhteisen liikelaitoksen. Selvitys toteaa, että päätöksiä Länsirannikon yliopistollisen sairaalan perustamisesta on mahdollista tehdä, kun selvyys maakunta ja sote-uudistuksesta saadaan. Lisäksi tarvitaan myös poliittista tahtoa.

Nykylain tai valmistelussa olevien lakien mukaan kysymykseen voisi tulla vain osakeyhtiö tai osuuskunta, mutta ne olisivat monelle päättäjälle vaikea kysymys. Liikelaitosmallissa puolestaan ylin päätäntävalta olisi isäntämaakunnalla. Kolmen sairaalan päätöksenteko siirtyisi siis käytännössä Turkuun. Jokaisella maakunnalla pitäisi kuitenkin olla päätösvaltaa.

Selvitys ei kuitenkaan tyrmää suunnitelmaa kokonaan. Se löytää monia hyötyjä voimien yhdistämisestä. Toiminnan laatu, potilasturvallisuus, kustannustehokkuus sekä opetus- ja tutkimustoiminta hyötyisivät. Myös ympärivuorokautinen päivystys ja ruotsinkieliset palvelut voitaisiin selvityksen mukaan turvata. Yhteinen yliopistosairaala olisi siis varsin tarkoituksenmukainen.

Koko hanke kuitenkin vaatisi vielä tarkempaa suunnittelua toimintojen organisoinnista ja mm. siitä, miten yhteistyö muiden sote-sektorien kanssa onnistuu. Ennen kaikkea maakunnilla olisi säilyttävä kontrolli erikoissairaanhoidon palveluihin ja kustannuksiin.