Kiistely koulujen seksuaalikasvatuksesta jatkuu – apulaisoikeusasiamies ei toistaiseksi tutki asiaa enempää

Lahtelaiskoulujen tapa vapauttaa oppilaita seksuaalikasvatuksesta on poikinut kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle. Huomautukseen kantelu ei anna aihetta, mutta asia ei välttämättä ole loppuunkäsitelty.

Koulutus ja kasvatus
Nuoriso hengailee.
Anni Reenpää / Lehtikuva

Mukkulan ja Nastolan yläkoulut ovat vapauttaneet osan oppilaista seksuaalikasvatuksen tunneilta. Vaatimus vapautuksesta on tullut vanhemmilta, jotka vetoavat perheiden uskonnolliseen vakaumukseen.

Koulujen käytännöstä tehtiin kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kantelussa viitattiin Ylen asiasta tekemään uutiseen.

Apulaisoikeusasiamiehen sijaisena toimiva Mikko Sarja toteaa vastauksessaan, että kantelun perusteet ovat puutteelliset. Sarjan mukaan yksi kantelun tutkimisen edellytyksistä on, että se on riittävän yksilöity. Kantelusta pitää käydä selkeästi ilmi, minkä viranomaisen tai kenen virkamiehen menettelyä arvostelu koskee.

Lisäksi kantelussa pitäisi eritellä, mitä menettelyä tai päätöstä kantelija pitää lainvastaisena ja miksi. Apulaisoikeusasiamiehen sijaisen mukaan nämä tiedot eivät käy kantelusta ilmi ja siksi edellytyksiä asian laajemmalle tutkimiselle ei ole.

Oppilaiden tasa-arvosta ja oikeusturvasta huolehdittava

Yleisellä tasolla vastauksessa kuitenkin todetaan, että oikeusasiamies voi ottaa koulujen käytännöt tarkempaan syyniin esimerkiksi kuntien opetustoimen tarkastuskäyntien yhteydessä. Myös yksittäisten koulujen ratkaisuihin on mahdollista palata myöhemmin, jos siihen ilmenee riittäviä perusteita.

Sarja muistuttaa lausunnossaan, että perusopetuslain mukaan opetuksessa on noudatettava valtakunnallisesti yhtenäisiä perusteita. Niiden tarkoitus on varmistaa koulutuksellisten perusoikeuksien, tasa-arvon, opetuksellisen yhtenäisyyden, laadun ja oikeusturvan toteutuminen.

Oppilailla on myös oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta.

Vastauksessa viitataan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) tuoreeseen ratkaisuun, joka koskee koulujen uintiopetusta. Kyse on tapauksesta, jossa vanhemmat olivat kieltäneet lastensa osallistumisen opetussuunnitelman mukaiseen uintiopetukseen uskonnolliseen vakaumukseen vedoten. EIT katsoi yksimielisessä tuomiossaan, että tyttöjen osallistuminen koulun pakolliseen, poikien ja tyttöjen yhteiseen uintiopetukseen ei loukkaa muslimivanhempien oikeutta uskonnnonvapauteen.

Tuomioistuimen mukaan yhteiseen uintiopetukseen osallistuminen on myös tärkeää lasten sosiaalisen integraation kannalta.