Suomessa tulipalosta ei pelasteta Amerikan malliin – siksi sähköjohdon palamisella on väliä

Sähköjohtojen palo-ominaisuuksilla on merkitystä, kun pitää pelastaa ihmisiä tai eläimiä tulipalosta. Keuruulaisyritys testaa kaapelinsa satojen tuhansien eurojen laboratoriossa.

Sähkökaapelit palavat testauslaboratorion uunissa. Kuva: Jeremias Perätalo / Yle

Suomessa tulipalopaikalle hälytetty palokunta toimii toisin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa.

– Amerikassa on sanonta, että "shit out, men in". Toisin sanoen, siellä puhalletaan ensin savu pois keinolla millä hyvänsä. Vasta sen jälkeen lähdetään tekemään sammutustyötä, kertoo aluepalomestari Mika Huuskola Keuruun paloasemalta.

– Suomessa on käytäntö, että menemme varusteinemme sisään ja pyrimme sammuttamaan alkupalon, jonka jälkeen ryhdytään savutuulettamaan.

Mika Huuskola pitää hyvänä, että sähköjohtoja kehitetään vähemmän savuttaviksi. Kuva: Jeremias Perätalo / Yle

Viime kesänä voimaan tullut EU:n rakennustuoteasetus kiristi rakennuksiin asennettavien sähköjohtojen paloturvallisuusvaatimuksia määrittämällä sähkökaapeleille uudet paloluokat. Käytännössä tämä tarkoittaa, että rakennuksiin asennettavat sähkökaapelit pitää testata tulipalon varalta aikaisempaa tarkemmin.

Testaamalla selvitetään, mitä rakennuksissa käytettävissä sähköjohdoissa tapahtuu tulipalon sattuessa. Sähköjohtojen palamisella on merkitystä pelastustyön kannalta. Jos sähköjohdot palaessaan tuottavat esimerkiksi runsaasti savua tai myrkyllisiä kaasuja, vaikeuttaa se pelastustöitä.

– Suurimpia haasteita ovat savun- ja lämmöntuotto. Savun takia menetämme näkyvyyden pelastuspaikalla. Lämmön takia ei välttämättä voida mennä rakennukseen, jos siellä on todella paljon lämpöä, selventää Huuskola.

Rakennusten sähkökaapelit testattava aiempaa tarkemmin

Kaapelitehdas Reka Kaapeli Oy:n polttotestauslaboratoriossa kuuluu tasainen hyrinä. Muutama sähköjohto on arinalla valmiina testattavaksi. Laboratorion hoitaja Sauli Mäenpää seuraa keskittyneesti, miten testauslaitteiston kalibrointi etenee.

– Vielä menee jonkin aikaa, Mäenpää sanoo ja jatkaa näyttöjen seuraamista.

Kuva: Yle / Jeremias Perätalo

EU:n rakennustuote- eli CPR-asetus pakotti sähkökaapeleiden valmistajat miettimään tarkemmin tuotekehitystä. Reka Kaapeli Oy avasi Keuruulle uuden polttotestauslaboratorion viime marraskuussa vaatimusten kiristymisen takia.

Aiemmin sähkökaapeleista testattiin miten tuli etenee niissä palon sattuessa. Nyt testattavaa on enemmän.

Palovaikutusten lisäksi selvitetään, miten kaapeli syttyessään tuottaa lämpöä ja savua. Lisäksi tarkastellaan, kuinka paljon palavasta sähkökaapelista irtoaa palavia pisaroita, jotka voivat edistää palon leviämistä.

Meidän ei tarvitse lähettää kaapeleita keskeneräisinä ulkopuolelle testattavaksi.

tuotekehityspäällikkö Jari Koistinen, Reka Kaapeli Oy

Rakennustuotteille on jo pitkään vaadittu Euroopan unionin alueella ns. CE-merkintää. Se kertoo, että tuote, esimerkiksi kattopelti tai eristevilla, vastaa unionin alueella hyväksyttyjä standardeja. Viime kesänä vaatimus CE-merkinnästä ulotettiin koskemaan myös rakennuksissa käytettäviä sähköjohtoja.

EU:n CPR-asetuksen tavoitteena on edistää rakennusmateriaalien paloturvallisuutta. Se ottaa kantaa kuitenkin vain sähkökaapelien palokäyttäytymiseen.

Esimerkiksi ehkäisemällä kaapelista tippuvia palavia pisaroita voidaan estää tulipaloa leviämästä. Savun muodostumista vähentämällä pystytään puolestaan helpottamaan huomattavasti esimerkiksi pelastustoimia.

Kaapelia maapallon ympärysmitan verran vuodessa

Reka Kaapeli Oy valmistaa vuosittain yli 40 000 kilometriä kaapelia. Määrä riittäisi kiertämään maapallon ympäri ja vähän pitemmällekin. Ennen myyntiin laskemista sähkökaapelit pitää lähettää puolueettomaan laboratorioon testattavaksi.

Suomesta sellaista ei löydy, vaan kaapelit täytyy toimittaa ulkomaille. Puolueeton testaaja määrittää, mihin luokkaan sähkökaapeli kuuluu. Vasta sen jälkeen valmistaja voi liittää sähkökaapeliin sähköturvallisuudesta kertovan CE-merkinnän ja laskea tuotteen markkinoille.

Ulkomailla testausajat voivat olla useita viikkoja, jopa kuukausia. Jos testierä ei läpäisekään testejä, palautuvat ne bumerangina takaisin tehtaalle ja rumba alkaa alusta. Omalla laboratoriolla tehdas pystyy säästämään kymmeniä tuhansia euroja vuodessa.

– Testauslaboratorion ansiosta voimme lyhentää tuotekehitysprojektien läpimenoaikaa huomattavasti. Meidän ei tarvitse lähettää kaapeleita keskeneräisinä ulkopuolelle testattavaksi, sanoo tuotekehityspäällikkö Jari Koistinen Reka Kaapeli Oy:stä.

Testauslaboratorio on ollut Reka Kaapelille useiden satojen tuhansien eurojen investointi.

– Kyllä polttotestauslaboratorio vahvistaa Keuruun tuotekehitystä ja tuotteiden lanseeraamista markkinoille. Nyt me pystymme toimimaan paljon nopeammin, kun laboratorio on paikan päällä.

Kuva: Jeremias Perätalo / Yle

Tällä hetkellä polttotestauslaboratorio toimii 3-4 päivää viikossa. Yhtiön tavoitteena on tehdä myös testauksesta osa liiketoimintaa.

Rakennusten turvallisuustasoissa eroja EU-maiden kesken

EU-asetuksesta johtuen sähkökaapeleiden luokittelujärjestelmä on sama jokaisessa EU-maassa. Maat saavat kuitenkin määritellä itse, millaista turvallisuustasoa se vaatii kaapeleilta eri rakennuskohteissa.

Esimerkiksi Pohjoismaissa rakennuskohteiden kaapeleilta vaadittavat turvallisuusvaatimukset ovat löysempiä, kuin esimerkiksi eteläisessä Euroopassa.

– Meidän on vaikeampi viedä sähkökaapeleita Etelä-Euroopan maihin, koska olemme testanneet omat tuotteemme matalampaan turvallisuusluokkaan, sanoo Koistinen.

Reka Kaapeli valmistaa erilaisia sähkökaapeleita muun muassa rakennusteollisuudelle. Yhdessä rakennuskohteessa voi olla käytössä lukuisia, erityyppisiä kaapeleita.

Esimerkiksi sairaalan eri osissa käytetään eri luokituksen saaneita kaapeleita. Jos sähkökaapelia käytetään julkisen rakennuksen poistumisteissä, vaaditaan siltä korkeampaa paloluokkaa, kuin jossakin toisessa saman rakennuksen osassa.

Viime kesänä voimaan tullut asetus koskee vain rakennuksiin kiinteästi asennettavia energia- ja tiedonsiirtokaapeleita. Esimerkiksi sähkölaitteissa käytettävät johdot sekä televerkon kaapelit eivät kuulu asetuksen piiriin.

Sähköjohdot testauksen jälkeen.