1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Matti Nissinen

Professori: Esitys valtakunnansyyttäjän irtisanomisesta odotettu ratkaisu

Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professorin Olli Mäenpään mielestä jo korkeimman oikeuden tuomiosta oli luettavissa selvä peruste Matti Nissisen irtisanomiselle.

Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpään mielestä Matti Nissisen tapaus on erityislaatuinen suomalaisessa virkamiesoikeushistoriassa. Kuva: Jouni Immonen / Yle

Oikeusministeriön päätös esittää valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen irtisanomista on Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professorin Olli Mäenpään mielestä odotettu.

Valtioneuvosto käsittelee huomenna Nissisen irtisanomista oikeusministeriön esityksen pohjalta.

– Tämä esitysehdotus ei suuremmin yllätä, koska jo tuossa korkeimman oikeuden tuomiossa oli hyvin selvä peruste tällaiselle ehdotukselle. Nimittäin se, että Nissisen rangaistava teko on johtanut siihen, että luottamus koko syyttäjälaitoksen toimintaan on heikentynyt.

– Se on kyllä niin vakava moite ylimmän syyttäjävirkamiehen toimintaa kohtaan, että jo siitä melkein voi lukea, että edellytyksiä virassa jatkamiselle ei ole.

Yleisen luottamuksen vaatimusta ei voida sivuuttaa

Irtisanominen on virkamiesoikeudellinen päätös, ja siinä tulee Mäenpään mukaan kokonaisharkinnassa ottaa huomion irtisanomista puoltavat ja vastaan puhuvat seikat.

– Nyt vaan tässä kokonaisharkinnassa on yksi aika lailla painava ja vaikeasti sivuutettava elementti, tämä yleinen luottamus syyttäjänlaitoksen toimintaan. Se on ylimmän syyttäjän toiminnassa aivan välttämätöntä, että sellainen luottamus on.

Nissisen tapaus on Mäenpään mukaan erikoinen suomalaisessa virkamiesoikeushistoriassa

– Tämän tapauksen tekee erityislaatuiseksi varsinkin se, että kyseessä on oikeushallinnon keskeisen osan ylin virkamies, ja juuri oikeushallinnossa tietysti edellytetään sitä, että oikeutta ja lakia noudatetaan hyvin tarkoin.

– Jos tahallaan jätetään noudattamatta aika keskeisiä vaatimuksia virkamiehen toiminnassa, niin se on kyllä hyvin erikoista ja poikkeuksellista.

Mäenpää muistuttaa, että jos Matti Nissinen erotetaan, hänellä on mahdollisuus arvioida, onko hänellä aihetta valittaa valtioneuvoston päätöksestä.

– Hän voi valittaa siitä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka sitten viime kädessä arvioi, oliko valtioneuvoston päätös lainmukainen.

Juttua täydennetty klo 17.20 tiedolla siitä, että Nissinen voi valittaa valtioneuvoston päätöksestä.

Lue myös:

Analyysi: Matti saa mennä – Ministeri hylkäsi vanhan soutukaverinsa ja teki helpon ratkaisun

Oikeusministeriö esittää valtakunnansyyttäjä Nissisen erottamista

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen: En kommentoi tänään irtisanomista

KKO:sta historiallinen päätös: Valtakunnansyyttäjälle sakkotuomio virkarikoksesta